Историја уметности

 • 1996 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: АНТРОПОЛОГИЈА ЕДМУНДА ЛИЧА)
 • 1993 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2001 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ГЕСТ КАО КУЛТУРНИ СИМБОЛ)
 • 2010 - редовни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА-АНТРОПОЛОГИЈА)
 • 2007 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА-АНТРОПОЛОГИЈА)
 • 2002 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ФИЗИЧКА АНТРОПОЛОГИЈА II)
 • 1998 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: МЕТОДОЛОГИЈА ЕТНОЛОГИЈЕ И АНТРОПОЛОГИЈЕ)
 • 2011 -  2014 - Трансформација културних идентитета у савременој Србији и Европска унија
  МПиН Републике Србије/ Филозофски факултет у Београду (Руководилац пројекта)
 • 2011 -  2013 - Културни идентитети као нематеријално културно наслеђе
  Министарство културе Републике Србије/ Филозофски факултет у Београду  (Руководилац пројекта)
 • 2006 -  2010 - Културни идентитети у процесима европске интеграције и регионализације
  МНЗЖС Републике Србије/ Филозофски факултет у Београду (Руководилац пројекта )
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑