Историја уметности

 • Српска средњовековна уметност
  Византијска уметност
  Источнохришћанска уметност средњег века
 • 2002 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2011 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ЗИДНО СЛИКАРСТВО БЛАГОВЕШТЕНСКЕ ЦРКВЕ МАНАСТИРА ГРАДЦА)
 • 2016 - докторске студије - ФФ
  (тема: ПОРТРЕТИ СРПСКЕ ВЛАСТЕЛЕ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ)
 • 2017 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2011 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2005 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СРЕДЊЕВЕКОВНЕ УМЕТНОСТИ)
 • 2011 -  секретар Зографа, часописа за средњовековну уметност.  (чланство)
 • 2015 -  члан редакције Зографа, часописа за средњовековну уметност  (чланство)
 • 2016 -  члан Византолошког комитета Србије  (чланство)
 • 2007 -  2010 - Српска и византијска уметност у позном средњем веку
  Министарство науке Републике Србије (научно-истраживачки послови)
 • 2011 -  Српска средњовековна уметност и њен европски контекст
  Министарство науке Републике Србије (научно-истраживачки послови)
↑↑↑