Историја уметности

 • antropologija potrošnje
  studije materijalne kulture
  kulturalna ekonomija socijalizma i postsocijalizma
 • 1991 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1998 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ПРОСТОРНО-ВРЕМЕНСКИ ОБРАСЦИ НОВИХ ПОЛИТИЧКИХ РИТУАЛА У БЕОГРАДУ 1990-1993)
 • 2007 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ТЕОРИЈЕ И КОНЦЕПТИ О ПОТРОШЊИ У САВРЕМЕНОЈ АНТРОПОЛОГИЈИ)
 • 2012 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА-АНТРОПОЛОГИЈА)
 • 2007 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА-АНТРОПОЛОГИЈА)
 • 1998 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ЕТНОЛОГИЈА-МАТЕРИЈАЛНА КУЛТУРА)
 • 1993 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СЕМИОТЕХНОЛОГИЈА)
 • 2007 -  “Istraživanja potrošnje i ponovno promišljanje koncepta kulture u savremenoj antropologiji”
  Istraživačka stanica Petnica, seminar za antropologiju, Petnica, Srbija (предавање по позиву)
 • 2006 -  “Čiste i/ili opasne – streotipi o ženama iz manjinskih zajednica u svetlu teorijske koncepcije Meri Daglas”
  Filozofski fakultet u Novom Sadu, Seminar za romologiju, Novi Sad, Srbija (предавање по позиву)
 • 2005 -  “Antropologija potrošnje – pomodno ‘smaranje’ ili mogućnost transformacije discipline”
  Istraživačka stanica petnica, seminar za antropologiju, Petnica, Srbija (предавање по позиву)
 • 2004 -  “Meri Daglas – Strukturalizam na britanski način” , dva predavanja
  Narodna biblioteka Srbije, Beograd, Srbija (предавање по позиву)
 • 2002 -  "Etnografsko pisanje"
  Letnja škola studenata etnologije i antropologije, Goč, Srbija (предавање по позиву)
 • 2002 -  "Detinjstvo u socijalizmu -Pionirska organizacija i odrastanje u socijalističkoj Jugoslaviji"
  Istraživačka stanica Petnica, seminar za antropologiju, Petnica, Srbija (предавање по позиву)
 • 2002 -  "Pioniri maleni" - Odrastanje u socijalizmu
  Putujući etno/antropološki seminar, Beograd, Srbija (предавање по позиву)
 • 2012 -  Stepeni tuge: ekonomska devastacija i društveni zaborav
  ZRC SAZU, Ljubljana, Slovenija (предавање по позиву)
 • 2013 -  Rod, tehnologija i modernost u socijalističkoj Jugoslaviji: primer humorističke TV serije "Pozorište u kući"
  Centar za ženske studije, Fakultet političkih nauka, Beograd, Srbija (предавање по позиву)
 • 2008 -  Pivo? Vino? Rakija? – antropološka proučavanja alkoholnih pića u postsocijalističkoj Srbiji
  Fakulteta za humanistične študije Koper Univerze na Primorskem , Koper, Slovenija (предавање по позиву)
 • 2009 -  Otići ili ostati – migracije mladih iz Srbije posle 2000. godine
  Fakulteta za humanistične študije Koper Univerze na Primorskem, Koper, Slovenija (предавање по позиву)
 • 2009 -  Pop-heroji i postpostsocijalistička politika mrtvih tela
  Fakulteti za humanistične študije,Oddelek za kulturne študije in antropologiju , Koper, Slovenija (предавање по позиву)
 • 2009 -  Dimenzije ekonomije: promišljanje privatizacije kao socio-ekonomske transformacije
  Ženske studije, FPN, Beograd, Srbija (предавање по позиву)
 • 2011 -  Socio-ekonomska tranzicija u Srbiji - antropološka perspektiva
  Univerzitet socijaldemokratije, Beograd, Srbija (предавање по позиву)
 • 2011 -  Proizvodnja jugoslovenskog socijalističkog detinjstva: reforma Pionirske organizacije 1950. godine
  Muzej savremene umetnosti, Beograd, Srbija (предавање по позиву)
 • 2012 -  Proizvodnja potrošnje: stilovi potrošačkog društva u tranziciji
  Narodna biblioteka u Boru, Bor, Srbija (предавање по позиву)
 • 2005 -  INASEA (International Association of South European Anthropologists)  (чланство)
 • 2009 -  Članica redakcije Glasnika Etnografskog muzeja  (чланство)
 • 2010 -  Članica redakcije Glasnika Etnografskog instituta  (чланство)
 • 2012 -  Članica Saveta časopisa "Interkulturalnost", Zavoda za kulturu Vojvodine  (чланство)
 • 2010 -  2011 - Negotiating Europeaness: Austria, Slovenia and the Western Balkans in the Process of EU Enlargement
  Filozofski fakultet, ASO projekat (Koordinatorka srpskog tima, istraživačica, autorka teksta)
 • 2012 -  2013 - Ideje o Evropi i evropeizaciji u komparativnoj perspektivi: Slovenija i Srbija
  Filozofski fakultet u Beogradu i Znanstveno raziskovalni centar SAZU, Ljubljana (Koordinatorka srbijanskog dela projekta i istraživačica)
 • 2006 -  2010 - »Kulturni identiteti u procesima evropske integracije i regionalizacije«;
  Filozofski fakultet u Beogradu, Odeljenje za etnologiju i antropologiju. (Istraživačica)
 • 2004 -  2006 - DIOSCURI: “Eastern Enlargement – Western Enlargement Cultural Encounters in the European Economy and Society after the Accession”
  Instituta za humanističke nauke iz Beča (istraživačica)
 • 2002 -  2006 - "Problemi kulturnog identiteta stanovništva savremene Srbije",
  Filozofski fakultet, Beograd (Istraživačica)
 • 2013 -  2013 - "Uljezi - Istorija homoseksualnosti/homofobije u Srbiji/Jugoslaviji"
  Fond Hartefakt, Beograd (Istraživačica/autorka teksta)
 • 2007 -  2008 - Perspective of Social, Cultural and Political Changes before and after the Year 1990
  Filozofski fakultet i NIC Univerze u Kopru (Istraživačica)
 • 2011 -  2015 - Transformacija kulturnih identiteta u savremenoj Srbiji i Evropska unija
  Filozofski fakultet (Istraživačica)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑