Историја уметности

  • 2016 - докторске студије - ФФ
  • 2017 - доцент - ФФ
    (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
  • 2016 - асистент - ФФ
    (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
↑↑↑