Историја уметности

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 18.12.2017. до 10. 01.2018.
  • уплата најкасније до: 05.01.2018.
  • провера услова и приговори: 11.01.2018.
  • испити: од 15. до 24.01.2018.
КОЛОКВИЈУМИ
Историја модерне уметности (стари статути)
16.1.2016, у 16 часова сала 413

Историја уметности српских земаља средњег века I
23.1.2018, у 11 часова сала 401

Историја уметности српских земаља средњег века II
17.1.2018, у 10 часова сала СО2

Архитектура Византије и западне Европе у средњем веку
11.1.2018, у 10.30 часова Амфитеатар

Античка уметност
15.1.2018, у 15 часова сала 401

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
15.1.2018, у 14 часова сала 401

Европска уметност новог века I
15.1.2018, у 10 часова сала 401

Европска уметност новог века II
15.1.2018, у 11.30 часова сала 401

Историја модерне уметности I
22.1.2018, у 12 часова сала 401ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви испити код проф. др Александра Кадијевића
19.1.2018, у 12 часова сала 401

Сви испити из модерне уметности
17.1.2018, у 10 часова сала 401

Сви испити код проф. др Ивана Стевовића
18.1.2018, у 10.30 часова кабинет 451

Сви испити код проф. др Миодрага Марковића и проф. др Драгана Војводића
24.1.2018, у 12 часова сала 401

Сви испити код проф. др Милана Попадића и доцента др Милице Божић Маројевић(мастер студије)
18.1.2018, у 12 часова кабинет 453

Сви испити код проф. др Милана Попадића и доцента др Милице Божић Маројевић(докторске студије)
24.1.2018, у 15 часова кабинет 453

Сви испити код доцента др Владимира Симића
22.1.2018, у 16 часова кабинет 458

Српска уметност новог века 2
24.1.2018, у 13 часова кабинет 483

Визуелна култура Балкана у 19. веку
24.1.2018, у 13 часова кабинет 483

Европска уметност ренесансе и маниризма
15.1.2018, у 10 часова сала 401

Европска уметност барока и рококоа
15.1.2018, у 11.30 часова сала 401

Општа историја уметности новог века
15.1.2018, у 10 часова кабинет 481

Европска историја уметности новог века I и II (стари статути)
15.1.2018, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност 19. века
15.1.2018, у 10 часова сала 401

Основи уметности и визуелне културе новог и модерног доба
24.1.2018, у 13 часова сала СО3

Форме и функције српске уметности и визуелне културе 19. века
24.1.2018, у 11 часова сала 401

Теорије уметности
15.1.2018, у 10 часова сала СО2

Писање о уметности
15.1.2018, у 9 часова сала СО2

Историја историје уметности
22.1.2018, у 10 часова Темпус сала

Методологија историје уметности
18.1.2018, у 13 часова сала 401

Увод у историју уметности 2
16.1.2018, у 12 часова сала 409

Увод у историју уметности 1
17.1.2018, у 10 часова кабинет 478

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
22.1.2018, у 10 часова кабинет 451

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
19.1.2018, у 10 часова кабинет 451

Античка уметност
19.1.2018, у 10 часова кабинет 451

Уметност зрелог средњег века у Византији и западној Европи
22.1.2018, у 10 часова кабинет 461

Уметност позног средњег века у Византији и западној Европи
23.1.2018, у 10 часова кабинет 461

Општа историја уметности средњег века (стари статути)
23.1.2018, у 10 часова кабинет 461

Увод у студије баштине
16.1.2018, у 10 часова (прозивка) сала 401

Херитологија
17.1.2018, у 11 часова сала СО3

Музеологија
17.1.2018, у 13 часова кабинет 453

Методика наставе историје уметности
23.1.2018, у 10 часова сала 413Страни језици и предмети Кабинета за стране језике
За распоред испита погледати страну Кабинета за стране језике
↑↑↑