Историја уметности

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 28.12.2018. до 09. 01.2019.
  • уплата најкасније до: 04.01.2019.
  • провера услова и приговори: 10.01.2019.
  • испити: од 14. до 23.01.2019.
КОЛОКВИЈУМИ
Историја модерне уметности (стари статути)
21.1.2019, у 15 часова сала 413

Историја уметности српских земаља средњег века II
18.1.2019, у 10.30 часова сала 401

Историја уметности српских земаља средњег века I (први део)
15.1.2019, у 11 часова сала 401

Архитектура Византије и западне Европе у средњем веку
10.1.2019, у 11 часова Амфитеатар

Поправни колоквијум из предмета Архитектура Византије и западне Европе у средњем
31.1.2019, у 11 часова Амфитеатар

Античка уметност
11.1.2019, у 12 часова сала 401

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
21.1.2019, у 10 часова сала 401

Европска уметност новог века I
18.1.2019, у 15 часова  18.1.2019, у 10 часова, сала 105 сала СО3

Европска уметност новог века II
18.1.2019, у 16.30 часова  18.1.2019, у 11.45 часова, сала 105 сала С03

Историја модерне уметности I (статут 2014)
23.1.2019, у 10 часова сала 401

Тест из предмета Архитектура од ренесансе до постмодернизма
16.1.2019, у 12 часова сала 401ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви испити код проф. др Александра Кадијевића
18.1.2019, у 12 часова сала 401

Сви испити из модерне уметности
22.1.2019, у 10 часова сала 401

Сви испити код проф. др Ивана Стевовића
17.1.2019, у 10.30 часова кабинет 451

Сви испити из средњег века код проф. др Јелене Ердељан
14.1.2019, у 10 часова кабинет 461

Античка уметност
16.1.2019, у 10 часова кабинет 461

Сви испити код проф. др Миодрага Марковића и проф. др Драгана Војводића
21.1.2019, у 12 часова сала СО3

Сви испити код проф. др Владимира Симића
23.1.2019, у 10 часова кабинет 458

Српска уметност новог века 2
21.1.2019, у 10 часова кабинет 483

Визуелна култура Балкана у 19. веку
21.1.2019, у 10 часова кабинет 483

Црквена уметност у Србији у 19. веку
21.1.2019, у 10 часова кабинет 483

Општа историја уметности новог века
18.1.2019, у 15 часова  18.1.2019, у 15 часова, сала СО3 кабинет 481

Европска историја уметности новог века I и II (стари статути)
18.1.2019, у 15 часова  18.1.2019, у 10 часова, кабинет 481 кабинет 481

Европска уметност новог века I
18.1.2019, у 15 часова  18.1.2019, у 10 часова, сала 105 сала СО3

Европска уметност ренесансе и маниризма
18.1.2019, у 15 часова  18.1.2019, у 10 часова, сала 105 сала СО3

Европска уметност барока и рококоа
18.1.2019, у 15 часова  18.1.2019, у 10 часова, сала 105 сала СО3

Европска уметност новог века II
18.1.2019, у 16.30 часова  18.1.2019, у 11.45 часова, сала 105 сала СО3

Европска уметност 19. века
18.1.2019, у 16.30 часова  18.1.2019, у 11.45 часова, сала 105 сала СО3

Форме и функције српске уметности и визуелне културе 19. века
21.1.2019, у 15 часова кабинет 483

Поетика српске уметности новог века
21.1.2019, у 15 часова кабинет 483

Основи уметности и визуелне културе новог и модерног доба
21.1.2019, у 13 часова сала 101

Концепти и феномени европске уметности и визуелне културе 19. века
18.1.2019, у 14.45 часова  18.1.2019, у 10 часова, кабинет 479 кабинет 479

Писање о уметности
19.1.2019, у 9 часова сала 401

Методологија историје уметности
19.1.2019, у 9 часова сала 401

Историја историје уметности
19.1.2019, у 11 часова сала 401

Теорије уметности
19.1.2019, у 12 часова сала 401

Увод у историју уметности 2
21.1.2019, у 9 часова  14.1.2019, у 9 часова, сала 409 сала 409

Увод у историју уметности 1
15.1.2019, у 9 часова Темпус сала

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
22.1.2019, у 10 часова кабинет 451

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
23.1.2018, у 10 часова кабинет 451

Сви испити код проф. др Милана Попадића (прозивка- основне студије)
14.1.2019, у 12 часова сала 401

Херитологија
16.1.2019, у 12.30 часова  16.1.2019, у 12 часова, сала 401 сала 104

Музеологија
14.1.2019, у 10 часова кабинет 453

Методика наставе историје уметности
14.1.2019, у 10 часова кабинет 453

Методологија тезауруса (мастер студије)
14.1.2019, у 11 часова кабинет 453

Музеографија тоталитета (мастер студије)
17.1.2019, у 10 часова кабинет 453

Сви испити код проф. др Милана Попадића (мастер и докторске студије)
16.1.2019. у 12 часова кабинет 453

Уметност српских земаља средњег века, одабране теме
15.1.2019, у 13 часова сала СО2

Уметност и култови античког света
21.1.2019, у 9 часова кабинет 451
↑↑↑