Историја уметности

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 03. до 11.09. 2018.
  • уплата најкасније до: 09.09. 2018.
  • провера услова и приговори: 12.09. 2018.
  • испити: од 17.09. до 26.09. 2018.
КОЛОКВИЈУМИ
Историја модерне уметности
24.9.2018, у 16 часова сала 413ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви испити из модерне уметности
25.9.2018, у 10 часова сала 401

Сви испити код проф. др Александра Кадијевића
21.9.2018, у 12 часова сала 401

Сви испити код проф. др Миодрага Марковића и проф. др Драгана Војводића
25.9.2018, у 12 часова сала СО2

Сви испити код проф. др Милана Попадића
17.9.2018, у 10 часова сала 401

Сви испити код проф. др Ивана Стевовића
24.9.2018, у 10.30 часова кабинет 451

Сви испити код доцента др Владимира Симића
26.9.2018, у 15 часова Темпус сала

Општа историја уметности новог века
18.9.2018, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века 1 и 2 (стари статути)
18.9.2018, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века I (колоквијум и испит)
18.9.2018, у 10 часова сала 401

Европска уметност ренесансе и маниризма
18.9.2018, у 10 часова сала 401

Европска уметност новог века II
18.9.2018, у 11.45 часова сала 401

Европска уметност барока и рококоа
18.9.2018, у 11.45 часова сала 401

Европска уметност 19. века
18.9.2018, у 11.45 часова сала 401

Поетика српске уметности и визуелне културе новог века
24.9.2018, у 13 часова Темпус сала

Форме и функције српске уметности и визуелне културе 19. века
24.9.2018, у 13 часова Темпус сала

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
24.9.2018, у 10 часова кабинет 451

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
25.9.2018, у 10 часова кабинет 451

Античка уметност
21.9.2018, у 10.30 часова кабинет 451

Српска уметност новог века II
24.9.2018, у 10 часова кабинет 483

Визуелна култура Балкана у 19. веку
24.9.2018, у 10 часова кабинет 483

Музеологија
20.9.2018, у 9 часова кабинет 453

Херитолошке технологије
20.9.2018, у 15 часова кабинет 453

Стручна пракса на Семинару за музеологију и херитологију
20.9.2018, у 9 часова кабинет 453

Наука о уметности
24.9.2018, у 11 часова кабинет 482

Методологија науке о уметности
24.9.2018, у 11 часова кабинет 482

Теорије у науци о уметности
24.9.2018, у 11 часова кабинет 482

Писање о уметности
25.9.2018, у 9 часова сала 103

Методологија историје уметности
25.9.2018, у 9 часова сала 103

Историја историје уметности
25.9.2018, у 10 часова сала 103

Теорије уметности
26.9.2018, у 9 часова сала СО2

Методика наставе историје уметности (основне студије)
25.9.2018, у 17 часова Темпус сала

Методика уметничких предмета (мастер студије)
25.9.2018, у 17 часова Темпус сала

Пракса 2 (мастер студије)
25.9.2018, у 17 часова Темпус сала
↑↑↑