Историја уметности

РАСПОРЕД ИСПИТА
Новембарски апсолвентски рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: oд 12. до 18.11.2018.
  • уплата најкасније до: 14.11.2018.
  • провера услова и приговори: 19.11.2018.
  • испити: од 21. до 30.11.2018.
Колоквијуми
Историја модерне уметности
21.11.2018, у 14 часова сала 413Предмети са Одељења
Сви испити код проф. др Александра Кадијевића
30.11.2018, у 16.30 часова кабинет 457

Сви испити из модерне уметности (осим испита Српска уметност и визуелна култура у XX веку)
28.11.2018, у 11 часова кабинет 480

Српска уметност и визуелна култура у XX веку
27.11.2018, у 10 часова кабинет 459

Сви испити код проф. др Миодрага Марковића и проф. др Драгана Војводића
29.11.2018, у 12 часова кабинет 460

Сви испити код проф. др Ивана Стевовића
26.11.2018, у 13 часова кабинет 451

Сви испити код проф. др Владимира Симића
26.11.2017, у 17 часова кабинет 458

Сви испити код проф. др Милана Попадића
21.11.2018, у 10 часова кабинет 453

Сви испити код проф. др Предрага Драгојевића
26.11.2018, у 10 часова Темпус сала

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
23.11.2018, у 11.00 часова кабинет 451

Српска уметност новог века 2 (стари статути)
26.11.2018, у 11 часова кабинет 483

Визуелна култура Балкана у 19. веку
26.11.2018, у 11 часова кабинет 483

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
23.11.2018, у 11.00 часова кабинет 451

Европска уметност 19. века
26.11.2018, у 10 часова кабинет 479

Концепти и феномени европске уметности и визуелне културе 19. века
26.11.2018, у 10 часова кабинет 479

Општа историја уметности новог века
26.11.2018, у 10 часова кабинет 481

Европска историја уметности новог века 1 и 2 (стари статути)
26.11.2018, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност ренесансе и маниризма (усмени испит)
26.11.2018, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност барока и рококоа (усмени испит)
26.11.2018, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века I века (усмени испит)
26.11.2018, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века II века (усмени испит)
26.11.2018, у 10 часова кабинет 481

Форме и функције српске уметности и визуелне културе 19. века
26.11.2018, у 11 часова кабинет 483

Поетика српске уметности новог века
26.11.2018, у 11 часова кабинет 483

Музеологија
28.11.2018, у 15.30 часова кабинет 453

Методика наставе историје уметности
28.11.2018, у 15.30 часова кабинет 453
↑↑↑