Историја уметности

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Схватања о смислу проучавања уметности 1
Др П. Драгојевић - Схватања о смислу проучавања уметности

2. недеља
предавање - Схватања о смислу проучавања уметности 2
Др П. Драгојевић - Схватања о смислу проучавања уметности

3. недеља
предавање - Наслеђе као предмет историје уметности 1
Др Драган Булатовић - Наслеђе као предмет историје уметности

4. недеља
предавање - Наслеђе као предмет историје уметности 2
Др Драган Булатовић - Наслеђе као предмет историје уметности

5. недеља
предавање - Архитектура средњег века - области проучавања
др М. Шупут, др. И Стевовић - АРХИТЕКТУРА СРЕДЊЕГ ВЕКА - ОБЛАСТИ ПРОУЧАВАЊА

6. недеља
предавање - Области изучавања средњовековне уметности 1
др М. Марковић - Области изучавања средњовековне уметности 1

7. недеља
предавање - Области изучавања средњовековне уметности 2
др М. Марковић - Области изучавања средњовековне уметности 2

8. недеља
предавање - Истраживање уметности и визуелне културе новог века 1
др С. Брајовић - Истраживање уметности и визуелне културе новог века 1

9. недеља
предавање - Истраживање уметности и визуелне културе новог века 2
др М. Тимотијевић - Истраживање уметности и визуелне културе новог века 2

10. недеља
предавање - Архитектура новог и савременог доба - области изучавања
др А. Кадијевић - Архитектура новог и савременог доба - области изучавања

11. недеља
предавање - Историја модерне уметности и области изучавања
др С. Чупић - Историја модерне уметности и области изучавања

12. недеља
предавање - Закључна разматрања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
П. Драгојевић, Patriotism and Science. Art History in Serbia as a Discipline of Strategic Interessts, Расински анали anali 1 (Крушевац 2003) 35-46.
L. Rodley, Byzantine Art and Architecture: An introduction, Cambridge Un. Press 1994
Аrhitektura i istorija (tematski broj), De Re Aedificatoria 1, Beograd 1990.
N. Bryson, M. A. Holly, Visual Culture: Images and Interpretations, Wesleyan University Press 1994.
S. Brajović, U Bogorodičinom vrtu, Beograd 2006
N. Makuljević, Umetnost i nacionalna ideja u XIX veku, Beograd 2006, IX-XVI
Foster, Krauss, Bucloh, Bois, Art Since 1900, Thames& Hudson, London 2004.
Д. Булатовић, ”Историја уметности и заштита културних добара”, Повеља, Нова серија, година XXV, бр.2, Краљево 1995.
М. Тимотијевић, Српско барокно сликарство, Нови Сад 1996, 131-151
Општа допунска литература
Л. Шелмић, Српско зидно сликарство XVIII века, Нови Сад 1987, 7-37
Colin Trodd, «The discipline of pleasure; or, how art history looks at the art museum», Museum and society, 1 (1): 17-29 (2003)
↑↑↑