Историја уметности

Курс:
Авангардни правци у светској архитектури од 1900. до 1933.год.
Предавачи: др Александар Кадијевићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Преглед главних идеја и архитектонских остварења унутар авангардних праваца у светској архитектури од 1900. до 1933.године. Разматрање рада кључних стваралаца, идеолога и градитељских дела који су обележили појединачне правце
Циљ изучавања курса: Темељито упознавање са историјом авангардних праваца у светској модерној архитектури од 1900. до 1933..год., и оспособљавање за њихово савремено тумачење и критику
Предуслови за полагање: Одслушана Историја архитектуре 1, положен тест из Ренесансне архитектуре
Обавезе студената: Редовно похађање наставе, реферати, семинари, тест
Начин оцењивања рада и резултата: Усмени испит, семинари, реферати
План курса:

1. недеља
предавање - Периодизација, диференцијација и карактеризација авангардних праваца
1.Периодизација, диференцијација и карактеризација авангардних праваца у светској архитектури (1900-1933). Упознавање са методама рада и обавезама студената. Преглед извора и литературе. Дискусија

2. недеља
предавање - Преглед извора и литературе. Дискусија

3. недеља
предавање - Ар Нуво и Веркбунд

4. недеља
предавање - Рани функционализам О.Пера и Т.Гарнијеа, чешки кубизам.
Рани функционализам О.Пера и Т.Гарнијеа, чешки кубизам. Реферати. Дискусија

5. недеља
предавање - Футуризам
Футуризам. Теоријско-програмска опредељења. Преглед делатности нислаца покрета. Реферати. Дискусија

6. недеља
предавање - Експресионизам
Експресионизам. Дефинисање правца и утврђивање територијалне распрострањености. Реферати, дискусија

7. недеља
предавање - Експресионизам у Немачкој
Експресионизам у Немачкој. Значај, ширење, примери. Реферати, дискусија

8. недеља
предавање - Експресионизам у Холандији, Данској и другим земљама
Експресионизам у Холандији, Данској и другим земљама. Примери, вредновање. Реферати, дискусија

9. недеља
предавање - Експресионизам у српској међуратној архитектури
Експресионизам у српској међуратној архитектури. Елементи, примери, инспирације. Реферати. Дискусија

10. недеља
предавање - Руски конструктивизам
Руски конструктивизам. Његово ширење и на друге земље.Реферати.Дискусија

11. недеља
предавање - Пуризам
Пуризам.Идеје и остварења.Реферати и дискусија

12. недеља
предавање - Де Стил и неопластицизам
Де Стил и неопластицизам. Програми и остварења. Реферати и дискусија

13. недеља
предавање - Баухаус, функционализам и нови објективизам
Баухаус, функционализам и нови објективизам. Примери, манифести, грађење.Реферати. Дискусија

14. недеља
предавање - Основна обележја Интернационалног модерног стила
Основна обележја Интернационалног модерног стила. Авангарда и урбанизам. Реферати. Дискусија

15. недеља
предавање - Тест и припрема за испит
Тест и припрема за испит кроз обавештења, упутства и савете. Дискусија

15. недеља
предавање - Закључне оцене
Закључне оцене. Дискусија. Утврђивање одрживих праваца тумачења и вредновања разматране проблематике
↑↑↑