Историја уметности

Курс:
Методологија историје модерне уметности (мастер)
Предавачи: др Лидија Мереникредовни професор
др Симона Чупићредовни професор
др Јасмина Чубрилованредни професор
др Ана Ерешнаучни сарадник
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Историја историје модерне уметности и темељни методолошки правци и учења превасходно током ХХ века и на крају ХХ века: Модернизам и његови методи. Шта је постмодерна? Постмодернизам и методологија. Шта је нова историја уметности? Формализам / Структурализам / Психоанализа / Нова историја уметности. Практично: Анализа текста; примена анализе на конкретном тематском или проблемском питању.
Циљ изучавања курса: Конкретна примена основа научноистраживачког рада и интерпретативних метода у сопственом раду - научном делу и студијском тексту из области Историје и теорије модерне уметности.
Предуслови за полагање: Редовно похађање наставе и консултативне наставе. Учешће и рад на часу. Обавезна припрема за час на основу претходно одређене литературе.
Облици наставе: Предавања уз дискусиони рад.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Art History and its Methods, ed. by E. Fernie, Phaidon, London 1996
Art in Modern Culture, ed. by F. Frascina & J. Harris, Phaidon, London 1995
The Art of Art History, ed. by D. Preziosi, Oxford History of Art, Oxford University Press, London
Postmodern Arts, an Introductory Reader, ed. by N. Wheale, Rotledge, London New York 1995.
Foster, Krauss, Bucloh, Bois, Art Since 1900, Thames& HUdson, London 2004.
Општа допунска литература
Art in Theory 1900-1990, An Anthology of Changing Ideas, ed. by C.Harrison & P. Wood, Oxford/Cambridge 1992; 1993; 1994; 1995; 1996
R.S. Nelson, R. Šif, Kritički termini istorije umetnosti, Svetovi, Novi Sad, 2004
↑↑↑