Историја уметности

Курс:
Историја архитектуре II (докт.)
У оквиру предмета: Историја архитектуре II
Предавачи: др Александар Кадијевићредовни професор
др Иван Стевовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Teorijski segment nastave podrazumeva istorijsku i fenomenološku analizu svih aspekata arhitekture na nivou odgovarajućem doktorskim studijama. Naglasak je na predstavljanju, tumačenju i vrednovanju njenih fundamentalnih elemenata, tokovima, kontinuitetu i promenama koje se dešavaju u njenom stvaranju i poimanju u vremenskom rasponu od kasne antike do dekonstruktivizma. Praktična nastava, u intreraktivnom vidu, opredeljena je ka sagledavanju savremenih karakterističnih načina recepcije likovnih obeležja arhitekture,njene teorijske i ideološke nadgradnje, odnosa prema religiji i političkim sistemima. Osovinu sadržaja predstavlja analiza istorijskih izvora posvećenih arhitekturi, i njihovo razmatranje kako spram ostvarenih graditeljskih dela, tako i prema teorijskim stanovištima i praksi u drugim vidovima umetničkog delovanja pojedine epohe.
Циљ изучавања курса: Upoznavanje kandidata sa različitim vidovima teorijskog i praktičnog shvatanja i stvaranja sakralne i profane arhitekture, i njenih pojedinačnih komponenti, u razdoblju od antičke do postmoderne umetnosti.
Предуслови за полагање: Uslovi propisani Statutom Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Облици наставе: Predavanja, vežbe i konsultativni rad sa kandidatima, sa naglaskom na njihovoj samostalnoj delatnosti primerenoj pojedinačnim temama doktorskih teza.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Th.Mathews, Early Churches of Constantinople:Architecture and Liturgy, University park and London 1971.
L. James, Light and Colour in Byzantine Art, Oxford 1996.
C.Hahn, Seeing and Believing: The Construction of Sanctity in Early Medieval Saints’ Shrines, Speculum 72-4 (1997), 1079-1106.
A. Fosijon, Život oblika, Beograd 1964.
F.J. Baldovin, The Urban Character of Christian Worship, Rome 1987.
M.Traktenberg, I.Hajman, Arhitektura od preistorije do postmodernizma, Beograd 2006, 277-583.
Dž.Samerson, Klasični jezik arhitekture, Beograd 2004.
P.Marej, Arhitektura italijanske renesanse, Beograd 2005.
Istorija moderne arhitekture 1 (prir.M.R.Perović), Beograd 1997.
А. Кадијевић, Естетика архитектуре академизма (19-20.век), Београд 2005.
Општа допунска литература
Abat Suger and its Art Treasures on the Abbey Church of St. Denis, ed. by E. Panofsky, Princeton 1979.
R. J. Mainstone, Developments in Structural Form, Harmondsworth 1983.
Vitruvije, Deset knjiga o arhitekturi, Beograd 2000.
C. Mango, The Art of the Byzantine Empire 312-1453. Sources and Documents, Englewood Cliffs, NJ 1972.
↑↑↑