Историја уметности

Курс:
Средњовековна уметност c.1000. – c.1200.
Предавачи: др Јелена Ердељанредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 8.00
План курса:

1. недеља
предавање - упознавање са модулом
основни проблеми, просторно-временски оквири

2. недеља
предавање - западна Европа, XI-XII век, манастир и тврђава
Клини и реформисано папство, манастири клинијевског реда у Француској, обнова Монте Касина, бенедиктински манастири северне Италије,царска уметност у немачким земљама, норманске земље у време Виљема Освајача и његових наследника

3. недеља
предавање - западна Европа XI-XII век, владарска уметност
царска уметност у немачким земљама, норманске земље у време Виљема Освајача и његових наследника

4. недеља
предавање - западна Европа, XI-XII век, ходочашће и уметност
homo viator, ходочашће, култ реликвија и уметност, ornamenta ecclesiae – на путу за Компостелу и реконквиста (Француска, Шпанија), нова духовност цистерцитског реда и нова естетика аскетског минимализма

5. недеља
предавање - западна Европа, XI-XII век, ренесанса XII века
витешка култура, развој градова и ренесанса XII века - моћни градови северне и централне Италије, Рим, антикизирајући стил и уметност XII века, уметност око 1200.године

6. недеља
предавање - византијска уметност у доба Комнина
нова духовност XI века, успон монаштва, Света гора атонска и свете горе, универзални и локални култови светих, литургија, црквена поезија и други богослужбени текстови и уметност, обред и уметност, икона, развој олтарске преграде, развој програма декорације,иконографија

7. недеља
предавање - византијска уметност у доба Комнина
Цариград и провинције 1

8. недеља
предавање - византијска уметност у доба Комнина
Цариград и провинције 2

9. недеља
предавање - византијски комонвелт у доба Комнина
уметност у Бугарској, Русији, Јерменији, Грузији

10. недеља
предавање - сусрет северне Европе и медитеранског света
јужна Италија и Сицилија под Норманима и Штауфовцима, Венеција и обнова базилике светог марка, Света земља и источни Медитеран под крсташима

11. недеља
предавање - појава готике
опат Сиже и Сен Дени

12. недеља
предавање - рана готика у Француској
култ даме и култ Богородице, Богородица као централна тема готичких портала, ширење готике

13. недеља
предавање - резиме модула
разматрање материје изнете у оквиру модула у целини и представљање закључних разматрања о уметничком стваралаштву епохе

14. недеља
предавање - припрема за испит
припрема за испит уз преглед и разматрање кључних споменика и проблема

15. недеља
предавање - испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
R. Cormack, Byzantine Art, Oxford University Press 2000, 145-217.
Ж. Диби, Уметност и друштво у средњем веку, Београд 2001.
В.Н. Лазарев, Историа византиискои живописи, Москва 1986, 87-188.
Romanesque, Architecture, Sculpture, Painting, R. Toman ed., Koln 1997, 7-17.
V. Sekules, Medieval Art, Oxford University Press 2001.
↑↑↑