Историја уметности

Курс:
Средњовековна уметност c.1200. – c.1500.
Предавачи: др Јелена Ердељанредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 8.00
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање са модулом
Основни проблеми, просторно-временски оквири

2. недеља
предавање - Византијска уметност XIII века
Уметност у периоду 1204-1261

3. недеља
предавање - Ренесанса Палеолога
Исихазам, литургија, црквена поезија и други богослужбени текстови и уметност, обред и уметност – икона, развој олтарске преграде, развој програма декорације, иконографија, главни центри: Цариград, Солун, Атос, Мистра

4. недеља
предавање - Ренесанса Палеолога
Однос према византијској традицији, античкој уметности, ближење краја-враћање коренима, појединачни, по имену познати уметници – Михајло и Евтихије, Калијергис, Панселинос

5. недеља
предавање - Зрела готика XIII века
Универзални програми у служби тријумфујуће цркве у време победе над јеретицима и IV Латеранског концила, готика и схоластика, Париз као умбиллицус мунди у доба Луја IX Светог, рецепција француских предложака и локална традиција - Енглеска у време Хенрија III и немачке земље у доба Хенрика VI и Фридриха II

6. недеља
предавање - зрела готика XIII века, Енглеска, Немачка, Шпанија
рецепција француских предложака и локална традиција - Енглеска у време Хенрија III, немачке земље у доба Хенрика VI и Фридриха II, Шпанија и реконквиста у доба Фердинанда III

7. недеља
предавање - Италија
Ducento и trecento, проповеднички редови, маријанска побожност, dolce stil nuovo, maniera graeca, Дучо, Ђото – сијенска и фирентинска школа

8. недеља
предавање - Позна готика XIV-XV век
Црна смрт, Стогодишњи рат, телесност, нове теме, нова иконографија, приватна побожност, мистицизам, реализам, фунерарна уметност од gisant-а до transi-а, нови токови готичке уметности у Француској и њихова рецепција у другим западноевропским земљама, капеле и andachtsbilder, нова функција и опрема књиге, профана уметност

9. недеља
предавање - Интернационална готика XIV-XV век
Дворови: Авињон, Париз, Бургундија, Праг, Симоне Мартини, Жан Писел, браца Лимбург, мајстор Теодорих, Клаус Слутер

10. недеља
предавање - Низоземска, Немачка, Бургундија
Свето у профаном, профано у светом, мистички реализам, сликарство на дасци, скулптура, синтеза – ретабли, од Ван Ајка до Тилмана Рименшнајдера

11. недеља
предавање - Византијски комонвелт XIII-XV век
Бугарска, Русија, Јерменија, Грузија, Влашка, Молдавија

12. недеља
предавање - Сумрак Византије и Византија после Византије
Византијска уметност XV века и поствизантијска уметност

13. недеља
предавање - Резиме модула
разматрање материје изнете у оквиру модула у целини и представљање закључних разматрања о уметничком стваралаштву епохе

14. недеља
предавање - припрема за испит
припрема за испит уз преглед и разматрање кључних споменика и проблема

15. недеља
предавање - испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Gothic, Architecture, Sculpture, Painting, R. Toman ed., Koln 1997, 7-17.
Ж. Диби, Уметност и друштво у средњем веку, Београд 2001.
R. Cormack, Byzantine Art, Oxford University Press 2000, 145-217.
V. Sekules, Medieval Art, Oxford University Press 2001.
↑↑↑