Историја уметности

Курс:
Модерна уметност: изабране теме (докт.)
Предавачи: др Лидија Мереникредовни професор
др Симона Чупићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Predmet je organizovan tako da se u aktivnom dijalogu sa studentima razmatraju fenomeni modernosti na način problemskih selektivnih obrada opusa ili delova opusa pojedinih autora, specifičnih aspekata izdvojenih iz jednog ili više pokreta, koji spadaju u domen bilo formalno-jezičkih bilo programsko-teorijskih, idejnih, ideoloških ili političkih određenja modernog doba. Uporedo sa teorijskim uvidima predmet referira na konkretne primere iz umetničke prakse koji su od važnosti za problematizaciju osnovne teme. Predmet nije zamišljen kao interpretacija geneze moderne umetnosti, već kao razmatranje njenih ključnih idejnih i formalno-jezičkih sadržaja.
Циљ изучавања курса: Usavršavanje sposobnosti interpretacije teorija, jezika i praksi delovanja moderne umetnosti. Primena osposobljenosti analiziranja i čitanja slike, kao i vrednovanja i tumačenja izražajnih jezika i idejnih sadržaja fenomena modernosti.
Облици наставе: Časovi i vežbe 2+2
План курса:

10. недеља
- - Moderna umetnost: izabrane teme
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
T. J. Clark, Farewell to an Idea. Episodes from a History of Modernism, Yale University Press, New Haven and London 2001.
G. Pollock, Differencing the Canon. Feminist Desire and the Writing of Art's Histories, Routledge, London and New York 2006.
12 Views of Manet’s Bar (ed. B. R. Collins), Princeton University Press, New Jersey 1996.
Art in Theory 1900-1990, An Anthology of Changing Ideas (ed. C.Harrison & P. Wood), Oxford/Cambridge 1992.
↑↑↑