Историја уметности

Курс:
Историја архитектуре II (докт.)
У оквиру предмета: Историја архитектуре II
Предавачи: др Александар Кадијевићредовни професор
др Иван Стевовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава је усмерена на историју профане и сакралне архитектуре, почев од ранобарокних, до најновијих, неомодернистичких тенденција. Истицање најзначајнјих аутора, грађевина и стилова. Практичан део је везан за обилазак градитељских дела на терену. Подразумева припрему свих чинилаца и њихову специјалистичку едукацију, проверу теоријских знања
Циљ изучавања курса: Упознавање са развојним токовима српске архитектуре од почетка 18. до краја 20.века. Стицање знања о генези стилова, типова, страних утицаја, кључних остварења, опуса и др.Примена знања у пракси
Предуслови за полагање: Прописани Статутом Филозофског факултета
Облици наставе: Предавања и вежбе, теоријско-практични приступ. Излагања наставника, реферати студената, дискусије, видео презентације
План курса:

1. недеља
предавање - предавања, Српска архитектура од почетка 18. до краја 20.века
Увод у курс, преглед литературе и испитних питања, периодизација грађе

2. недеља
предавање - предавања, Српска архитектура у 18.веку
Опис токова и обележја, главни споменици

3. недеља
предавање - предавања, Српска архитектура почетком 19.века
устанички период, еманципација државе и културе

4. недеља
предавање - предавања, Топчидерска и Саборна црква у Београду
Историја и архитектура тих споменика, културни и епохални значај

5. недеља
предавање - предавања, Класицизам у српској архитектури
развој класицизма у ужој Србији и Војводини, страни утицаји, развој установа, тумачења у историографији

6. недеља
предавање - предавања, Романтизам у српској архитектури 19.века
појам романтизма, развој у архитектури, главни примери, тумачењње

7. недеља
предавање - предавања, Тражења националног стила (1850-1914)
појава националног стила, главни носиоци, идеолошка позадина, примери

8. недеља
предавање - предавања, Академизам у српском градитељству (1865-1914)
појава и развој академизма, главни примери и носиоци

9. недеља
предавање - предавања, Сецесија у српској архитектури
појам сецесије, обележја у српској архитектури, развој и примери, тумачења

10. недеља
предавање - предавања, Национални стил у међуратној архитектури
развој стила у међуратном периоду, примери, идеолошки утицаји и приоритети, сакрална и профана архитектура

11. недеља
предавање - предавања, Академизам у српској међуратној архитектури
развој академизма, монументализација, државни стил, угроженост од продора модерних идеја

12. недеља
предавање - предавања, Модернизам у српској међуратној архитектури
пионири модернизма, Група архитеката модерног правца, главни примери, идеје и програми

13. недеља
предавање - предавања, Носиоци српског модернизма - први део
Злоковић, Бабић, Дубови, Којић, Брашован, Добровић, Белобрк, Минић, Лазић, Прљевић, Максимовић, Табаковић, Борошић - идеје и дела

14. недеља
предавање - предавања, Носиоци српског модернизма - други део
главна дела - Дечја клиника и Државна штампарија у Београду, Бановина у Новом Саду, зграда ФИАТ-а, хотели ,,Праг'' и ,,Мажестик'', Теразијска тераса у Београду, дубровачки опус Н.Добровића

15. недеља
предавање - предавања, Српска архитектура 1945-2005
соцреализам, почеци ауторске архитектуре, високи модернизам, постмодернизам и деконструктивизам, ново црквено градитељство, идеје и дела
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Istorija moderne arhitekture 1-3, priredio M. R. Perović, Beograd 1997-2005, K.Frempton, Moderna arhitektura. Kritička istorija, Beograd 2004, 57-66, 123-129, 149-166, 224-230;Miloš R.Perović (prir.), Antologija teorija arhitekture XX veka, Građevinska knjiga, Beograd 2009, 647-681.
↑↑↑