Историја уметности

Курс:
Филозофија образовања (мастер)
У оквиру предмета: Филозофија образовања
Предавачи: др Љиљана Раденовићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Садржај предмета Теоријска настава Социјалне и културне теорије: прагматизам и образовање, критичка теорија и критичка педагогија, постмодернизам и постструктурализам, феминизам и образовање. Политика и образовање: либерализам и комунитаризам, образовање и слободно тржиште. Филозофија и образовање: улога критичког мишљења у образовању.
Циљ изучавања курса: Да се студенти упознају са основним темама и питањима филозофије образовања као што су, на пример, следећа питања: Шта би требало да буду циљеви и сврха образовања? Ко би требало да се образује и какво би образовање требало да добије?
Предуслови за полагање: --
Облици наставе: Предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
The Blackwell Guide to the Philosophy of Education, Edited by Nigel Blake, Paul Smeyers, Richard Smith, and Paul Standish.
↑↑↑