Историја уметности

Методологија историје модерне уметности
Предавачи: др Лидија Мереникредовни професор
др Симона Чупићредовни професор
др Јасмина Чубрилованредни професор
др Ана Ерешнаучни сарадник
обавезни предмет
Број бодова: 6.00
Садржај предмета: Историја историје модерне уметности и темељни методолошки правци и учења превасходно током ХХ века и на крају ХХ века: Модернизам и његови методи Шта је постмодерна? Постмодернизам и методологија Шта је нова историја уметности? Формализам / Структурализам / Психоанализа Иконологија / Семилогија / Феноменологија Постструктурализам / Деконструкција Социјална историја уметности Интервенција, студије рода и нова историја уметности
Циљ изучавања предмета: Оспособљавање за разумевање и примену интерпретативних метода у сопственом раду - научном делу и студијском тексту из области Историје модерне уметности.
Предуслови за полагање: Одслушани и положени предмети - испити Историја модерне уметности 1, Историја модерне уметности 2 са изборним курсевима, као и предмет Наука о уметности.Читање/пасивно знање енглеског језика.
Облици наставе: предавања са елементима семинара у блок настави.
Обавезе студената: Похађање наставе, учешће у дискусији, облици усменог излагања - презентације. Обавезна припрема за час на основу претходно одређене литературе.
Постојећи курсеви:
↑↑↑