Историја уметности

Српска уметност новог века II
Предавачи: др Ненад Макуљевићредовни професор
др Владимир Симићванредни професор
Ирена Ћировићасистент
др Ана Костић Ђекићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑