Историја уметности

Уметност и визуелна култура медитеранског света
Предавачи: др Јелена Ердељанредовни професор
др Саша Брајовићредовни професор
др Бранка Вранешевићванредни професор
др Вук Даутовићистраживач-сарадник
др Игор Борозанванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑