Историја уметности

Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Маја Васиљевићистраживач-сарадник
Модул II - Социологија културе,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Маја Васиљевићистраживач-сарадник
Модул култура, Модул култура - изборни
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Маја Васиљевићистраживач-сарадник
Заједнички предмети, Факултетски изборни предмети на другој години
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Маја Васиљевићистраживач-сарадник
Заједнички предмети, Изборни предмет 2
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Маја Васиљевићистраживач-сарадник
Заједнички предмети, Изборни предмет 1
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Маја Васиљевићистраживач-сарадник
Заједнички предмети, Изборни предмет 2
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Маја Васиљевићистраживач-сарадник
Модул култура, Модул култура - изборни
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑