Историја уметности

Предавачи: др Радина Вучетићванредни професор
Модул СТУДИЈЕ САВРЕМЕНЕ ИСТОРИЈЕ - изборни предмети,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Радина Вучетићванредни професор
Модул Студије савремене историје, Изборни предмет из модула Студије савремене историје 3
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Радина Вучетићванредни професор
Заједнички предмети,
Број бодова: 4.50
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Радина Вучетићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 3
Број бодова: 4.50
Постојећи курсеви:
↑↑↑