Историја уметности

3
 
Јул
 
2017
Позив за достављање радова за Награду „Проф. др Катарина Амброзић“

Библиотека града Београда заједно са дародавцима др Бранком Павловић и госпођом Надом Павловић и ове године додељује Награду „Проф. др Катарина Амброзић.“

Награда се додељује студенту, који је у години која предходи години за коју се Награда додељује, завршио основне студије историје уметности на Филозофском факултету Универзитета у Београду и уписао дипломске академске студије- мастер, и који је остварио највећи број бодова према следећим критеријумима израженим у бодовима:

-просечна оцена изнад 9 на основним студијама 60 бодова);
-најстудиозније осмишљен програм стручног боравка у Паризу (20 бодова);
-резултати остварени у предходном стручном раду (учешће у стручним подухватима, сарадња на изложбама,волонтирање у стручним установама,учешће у радионицама, објављени и непубликовани за штампу прихваћени радови (20 бодова.

Моле се студенти чија се имена налазе на приложеном списку да до 17. јула 2017, секретару Одељења за историју уметности, од 10 до 13 часова, доставе у 3 (три) примерка завршне радове и документацију којом потврђују да су испунили наведене критеријуме.


↑↑↑