Историја уметности

31
 
Авг
 
2017
Нов позив и продужетак рока за достављање радова за Награду „Проф. др Катарина Амброзић“

Обавештавају се студенти чија се имена налазе на приложеном списку, да је рок за достављање радова за Награду „Проф. др Катарина Амброзић“ продужен и да до 14. септембра 2017, секретару Одељења за историју уметности, од 10 до 12 часова, доставе у 3 (три) примерка завршне радове и документацију којом потврђују да су испунили критеријуме за доделу награде.

Награда се додељује студенту, који је у години која предходи години за коју се Награда додељује, завршио основне студије историје уметности на Филозофском факултету Универзитета у Београду и уписао дипломске академске студије - мастер, и који је остварио највећи број бодова према следећим критеријумима израженим у бодовима:

-просечна оцена изнад 9 на основним студијама (60 бодова);
-најстудиозније осмишљен програм стручног боравка у Паризу (20 бодова);
-резултати остварени у предходном стручном раду (учешће у стручним подухватима, сарадња на изложбама, волонтирање у стручним установама, учешће у радионицама, објављени и непубликовани за штампу прихваћени радови (20 бодова).

Награду „Проф. др Катарина Амброзић“ додељује Библиотека града Београда заједно са дародавцима др Бранком Павловић и госпођом Надом Павловић.


↑↑↑