Издавачка делатност - Основе процеса васпитања

ОСНОВЕ ПРОЦЕСА ВАСПИТАЊА

Радован Антонијевић

Година издања: 2012.
Формат (cm): 24 cm
Број страна: 226

У монографији cу разматрана кључна својства процеса васпитања, кроз покушај да се та својства дубље и свестраније анализирају и проучавају као нераздвојни део целине процеса васпитања, разматрањем и сложених односа њихове међузависности. Реализована теоријска проучавања у раду имају свој ослонац у темељној анализи елементарних промена које се збивају у развоју појединих својстава индивидуе, а која се одвијају на основу утицаја васпитања. Основним питањима која се разматрају, добром теоријском заснованошћу и примењеним приступима у анализи кључних карактеристика процеса васпитања, монографија доцента др Радована Антонијевића представља значајан допринос проучавању сложеног феномена васпитања, као значајног чиниоца друштвеног и индивидуалног развоја.

Проф. др Јован Ђорђевић (из рецензије)

Др Радован Антонијевић, уважени аутор монографије, њоме нам даје зрачак наде да за педагогију и даље има места у свемогућем спектру наука. Доказује да је педагогија и даље conditio sine qua поп сваког друштва које држи до себе и свога просперитета; да научна педагошка питања и те како постоје и да их треба решавати са безброј страна, уз прелепу бојазан да их никада неће моћи до краја решити на потпуно задовољство свих заинтересованих јер, напросто, друштво је систем (укључујући и васпитни систем) који се стално креће и мења, па се у том контексту напорима педагогије (и свих других компетентних) може прићи коначним решењима само асимптотски.

Проф. др Светозар Дунђерски (из рецензије)

У монографији др Радована Антонијевића разматрана су основна својства процеса васпитања, као сложеног друштвеног и индивидуалног феномена и као значајног чиниоца развоја друштва и индивидуалног развоја. Основна интенција аутора била је да се сложени процес васпитања размотри кроз основна својства васпитања која одређују унутрашњу суштину овог процеса. Рад представља допринос дубљем и обухватнијем проучавању целисходности, организованости, систематичности и процесуалности васпитања, као суштинских својстава васпитања. У монографији је примењено и аналитичко-хипотетичко моделовање као начин да се дубље и свестраније прикажу, опишу и размотре одређени односи, својства и процеси који се јављају у процесу васпитања, што је, такође, један од вредних приступа у настанку овог рада.

Проф. др Љубомир Коцић (из рецензије)


Радован Антонијевић је доцент на Одељењу за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду и управник Института за педагогију и андрагогију. Наставник је на предметима из области опште педагогије, на основним, мастер и докторским студијама (Увод у педагогију, Основи педагогије, Општа педагогија, Систем васпитања и образовања, Рад са даровитим ученицима, Теорије интелектуалног развоја и васпитања и др.). Учесник је више националних и међународних научно-истраживачких пројеката, као истраживач и руководилац. Аутор је књиге Систем знања у настави (2006) и један од приређивача тематских зборника TIMSS 2003 у Србији (2005) и Квалитет у образовању (2011). Аутор је више од 50 научних радова објављених у научним часописима, тематским зборницима и зборницима радова са међународних научних скупова. Бави се проблемима опште педагогије, интелектуалним васпитањем и евалуацијом у области васпитања и образовања.

↑↑↑