Издавачка делатност - Основни ресурси у предуниверзитетском образовању у Србији

ОСНОВНИ РЕСУРСИ У ПРЕДУНИВЕРЗИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАЊУ У СРБИЈИ

аутори Ана Пешикан, Иван Ивић, Ратко Јанков

Година издања: 2013.
Формат (cm): 24 cm
Број страна: 194

Књига која је пред вама није преглед статистичких података из образовања. Она је модел методолошког приступа у проучавању појединих образовних питања. Многи се варају када мисле да је довољно скупити статистичке податке и из њих прочитати о стању у образовном систему. Чак и да нам стоје на располагању усаглашени и потпуни статистички подаци о образовању, шта они заиста говоре мора се реконструисати, а не прочитати из цифара, табела и графикона. А за њихову реконструкцију потребно је добро познавање и разумевање образовних феномена. И то је кључна разлика између „читања образовних података“ и њиховог укрштања и повезивања са природом процеса о којима говоре. Ова студија демонстрира како се реконструише слика стања у образовању упркос недовољним, често непоузданим: и међусобно дисонантним подацима, а затим се, на основу тих анализа, нуде нова решења.

Монографија Основни ресурси у предуниверзитетском образовању у Србији је монографија која има теоријски и практични значај и може имати широк круг потенцијалних корисника. С једне стране, анализе дате у овој монографији могу бити корисне истраживачима који се баве образовањем, студентима група које се баве питањима образовања или се њихове делатности укрштају са образовним (нпр. педагогија, андрагогија, психологија, менаџмент у образовању, наставнички факултети итд.), а с друге, свима онима који се сусрећу са практичном страном ових питања, као што су Министарство просвете и науке, локалне власти у општинама, различите организације и институције у области образовања. Ова монографија може бити од интереса и наставном кадру, од вртића до универзитета, јер може да им пружи ширу слику поља у коме раде и да их заинтересује за даља проучавања образовних проблема.


Иван Ивић, редовни професор Филозофског факултета у Београду, водећи је развојни психолог и национални експерт за образовање у Србији, бившој Југославији и у међународним организацијама. Био је координатор евалуације целокупног образовног система у СРЈ, консултант Министарства образовања Грузије и члан UNESCO International Peer Group Review in Educational Evaluation. Био je министар културе и образовања у СРЈ (1991). Један је од координатора и главни аутор Стратегије развоја образовања у Србији 2020+.

Ана Пешикан је ванредни професор Филозофског факултета у Београду. Област научног рада су јој педагошка и развојна психологија са фокусом на теоријским и емпиријским истраживањима методологије активног учења/наставе, уџбеника и образовног система. Коаутор је програма Активно учење. Била је министар науке Србије, национални је експерт за образовање, а била је и консултант за образовање Министарства образовања Грузије и УНИЦЕФ-а. Један је од коаутора у изради Стратегије развоја образовања у Србији 2020+.

Ратко Јанков, редовни професор Хемијског факултета у Београду. Области научног интересовања су му хемија природних производа, имунохемија и проблеми образовања. Сарадник је и коаутор на више пројеката из образовања који су се односили на оптимализацију мреже школа у Србији, квалитет школских уџбеника у Србији, образовање одраслих и других пројеката. Био је помоћник министра за основна истраживања и коаутор у изради Стратегије развоја образовања у Србији 2020+.

↑↑↑