Издавачка делатност - Антрополог(ија) у САД

АНТРОПОЛОГ(ИЈА) У САД: ПРОУЧАВАЊЕ ОДНОСА МОЋИ, ЕТНИЦИТЕТА, ТУРИЗМА И ПОТРОШЊЕ У САД ИЗ УГЛА ПРИВРЕМЕНОГ ИМИГРАНТА

Саша Недељковић

Година издања: 2013.
Формат (cm): 24 cm
Број страна: 187

Студија Антрополог(ија) у САД је у првом лицу испричано и средствима културне антропологије обрађено сведочанство о научним изазовима са којима се срећу учесници програма међународне размене стручњака. Своја искуства са боравка у САД 2011. године у трајању од неколико месеци, који је провео у својству гостујућег научног истраживача на тамошњим универзитетима, аутор је понудио пре свега стручној јавности, али ће монографија можда бити занимљива и публици коју занима култура САД, или односи међу културама уопште. У средишту ауторових интересовања су односи моћи који се на различитим нивоима манифестују у различитим аспектима друштвене стварности.

-------------------------

Ова студија представља прву доследну примену аутоетнографије у српској етнологији/антропологији света. Идеја да се аутобиографски метод и етнографска анализа моделују тако да нам интерпретирају искуство бивања субјектом међународних (научнопросветно-политичких) интеграција сасвим је оригинална. Критичка вредност ове студије је изузетно велика јер се аутор усуђује да у питање доведе табуисане теме савременог новог јавног менаџмента науке и високог образовања... Поред аналитичког, монографија има вредност и за етику антрополошких истраживања. Она ће додатно учврстити самопо-штовање домаћих друштвено-хуманистичких научника у настојању да наше научно и наставно поље очувају као носећи стуб културне баштине, као културну вредност и као јавно добро.

Из рецензије проф. др Милоша Миленковића


Саша Б. Недељковић је професор на Одељењу за етнологију и aнтропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду и уредник научног часописа The International Journal of Religion and Spirituality in Society издавачке куће Common Ground Publishing, која делује при Универзитету Илиноиса (Urbana-Champaign, Illinois, USA).

Од истог аутора:
- 1994. Sutra. Beograd. Privredna knjiga.
- 2007. Čast, krv i suze: ogledi iz antropologije etniciteta i nacionalizma. Beograd. Zlatni zmaj.
- 2007. (ur.) Antropologija savremenosti. Beograd. Srpski genealoški centar - Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu
- 2008. (ur.) Savremena kultura Srba na Kosovu i Metohiji. Kruševac. Baštinik.
- 2009. (ur.) Izazovi savremenog crnogorskog identiteta: antropološko istraživanje transformacije identitetske formule Crnogoraca u periodu nakon Drugog svetskog rata. Kruševac. Baštinik.
- 2010. Antropologija nasilja. Kruševac. Baštinik.
- 2011. Kultura i nasilje: pojmovi i paradigme. Kruševac. Baštinik.
- 2011. Kultura i nasilje: antropološki pristup proučavanju naličja nasilja. Kruševac. Baštinik.
- 2012. Integralni pristup u održivom razvoju seoskog turizma istočne Srbije (koautori: Uroš Radosavljević, Zoran Đukanović, Aleksandar Bobić, Danijela Milojkić, Ivan Simić), Beograd, Arhitektonski fakultet.

↑↑↑