Класичне науке

 • Теорија античке драме
  Критска драма XVI-XVII века
 • 1989 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1996 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ХОРТАЦИСОВА"ЕРОФИЛА" И СЕНЕКИНА"ТРАГЕДИЈА" ЈЕДАН ПРИМЕР РЕЦЕПЦИЈЕ АНТИЧКЕ ДРАМЕ)
 • 2006 - одбрана докторске дисертације - ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
  (тема: СЕНЕКИНА "РИМСКА ТРАГЕДИЈА" И ЊЕНИ ХЕЛЕНСКИ УЗОРИ)
 • 2017 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: КЛАСИЧНЕ НАУКЕ)
 • 2007 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ВИЗАНТИЈСКА ФИЛОЛОГИЈА 1)
 • 2006 - доцент - ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
  (ужа научна област: ХЕЛЕНИСТИКА,ИСТОРИЈА ГРЧКОГ ЈЕЗИКА)
 • 2013 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: КЛАСИЧНЕ НАУКЕ)
↑↑↑