Класичне науке

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 11. до 20.06. 2018.
  • уплата најкасније до: 15.06. 2018.
  • провера услова и приговори: 21.06. 2018.
  • испити: од 25.06. до 04.07. 2018.
Основне студије
Византијска филологија I
3.7. у 11:00 кл2

Византијска филологија II
3.7. у 11:00 кл2

Грчки језик (изборни АР, ИУ)
29.6. у 11:00 кл4

Грчки језик I - писмени
26.6. у 14:00 СтКЛ1

Грчки језик I - усмени
3.7. у 12:00 кл1

Грчки језик II - писмени
26.6. у 14:00 СтКЛ1

Грчки језик II - усмени
3.7. у 12:00 кл2

Историја религија (КЛ)
29.6. у 11:00 кл1

Историја римске књижевности
4.7. у 10:00 кл4

Историја хеленске књижевности
4.7. у 10:00 кл4

Историјска граматика грчког језика I - писмени
26.6. у 14:00 СтКЛ1

Историјска граматика грчког језика I - усмени
29.6. у 10:00 кл1

Историјска граматика латинског језика I - писмени
25.6. у 10:00 СтКЛ1

Историјска граматика латинског језика I-усмени
2.7. у 10:00 кл3

Колоквијум из Историје римске књижевности (доц др А. Петковић)
29.6. у 11:00 кл2

Колоквијум из Историје хеленске књижевности (доц. др Д. Поповић)
29.6. у 11:00 кл4

Латински језик, Латински језик 1, Латински језик 2 (АР, ИУ, ИС)
25.6. у 10:00 кл3

Латински језик I - писмени
25.6. у 10:00 СтКЛ1

Латински језик I - усмени
2.7. у 10:00 кл3

Латински језик II - писмени
25.6. у 10:00 СтКЛ1

Латински језик II - усмени
2.7. у 10:00 кл3

Методика наставе класичних језика
2.7. у 11:00 кл3

Новогрчки језик I
27.6. у 14:00 СтКЛ1

Новогрчки језик II
27.6. у 14:00 СтКЛ1

Преглед античке књижевности 1
28.6. у 10:00 СтКЛ1

Преглед античке књижевности 2
29.6. у 11:00 кл2

Преглед античке књижевности 3
25.6. у 11:00 кл2

Теорија античке књижевности
29.6. у 11:00 кл2

Увод у историју религија (ИУ, АР)
29.6. у 11:00 кл1

Увод у класичне науке
29.6. у 11:00 СтКЛ1
↑↑↑