Класичне науке

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 05. до 18.07. 2018.
  • уплата најкасније до: 13.07. 2018.
  • провера услова и приговори: 19.07. 2018.
  • испити: од 27.08. до 05.09. 2018.
Предмети са основних студија
Античка реторика
5.9. у 10:00 кл4

Византијска филологија I
31.8. у 10:00 кл1

Византијска филологија II
31.8. у 10:00 кл1

Грчки језик (изборни, АР, ИУ)
4.9. у 11:00 кл2

Грчки језик I - писмени
28.8. у 10:00 СтКЛ1

Грчки језик I - усмени
4.9. у 11:00 кл1

Грчки језик II - писмени
28.8. у 10:00 СтКЛ1

Грчки језик II - усмени
4.9. у 11:00 кл2

Историја религија (КЛ)
3.9. у 11:00 кл1

Историја религија (АР)
3.9. у 11:00 кл1

Историја римске књижевности
5.9. у 10:00 кл4

Историјска граматика грчког језика I - писмени
28.8. у 10:00 СтКЛ1

Историјска граматика грчког језика I - усмени
3.9. у 10:00 кл1

Историјска граматика грчког језика II
3.9. у 10:00 кл1

Историјска граматика латинског језика I - писмени
29.8. у 10:00 СтКЛ1

Историјска граматика латинског језика I-усмени
5.9. у 10:00 кл5

Колоквијум из Историје римске књижевности (доц. др А. Петковић)
4.9. у 11:00 СтКЛ1

Колоквијум из Историје хеленске књижевности (доц. др Д. Поповић)
3.9. у 11:30 кл2

Латински језик, Латински језик 1, Латински језик 2 (АР, ИУ, ИС)
29.8. у 10:00  29.8. кл3

Латински језик I - писмени
29.8. у 10:00 СтКЛ1

Латински језик I - усмени
5.9. у 10:00 кл3

Латински језик II - писмени
29.8. у 10:00 СтКЛ1

Латински језик II - усмени
5.9. у 10:00 кл3

Методика наставе класичних језика
29.8. у 11:00 кл3

Новогрчки језик I
3.9. у 13:00 СтКЛ1

Преглед античке књижевности 1
30.8. у 10:00 СтКЛ1

Преглед античке књижевности 2
4.9. у 11:00 СтКЛ1

Преглед античке књижевности 3
3.9. у 11:00 кл2

Теорија античке књижевности
4.9. у 11:00 СтКЛ1

Увод у историју религија (ИУ)
3.9. у 11:00 кл1

Увод у класичне науке
31.8. у 11:00 кл1
↑↑↑