Класичне науке

Курс:
Историјска граматика грчког језика I (осн.)
Предавачи: др Александар Ломаредовни професор
др Сандра Шћепановићдоцент
др Орсат Лигориодоцент
обавезни курс
Број бодова: 12.00
Садржај курса: 5. семестар: историјска фонетика грчког јеѕика, 6. семестар: историјска морфологија грчког језика
Циљ изучавања курса: утврђење, продубљење и историјско осмишљење знања из грчког језика стечених на Ι и ΙΙ години, оспособљење за рад са тежим и архаичнијим текстовима
Предуслови за полагање: Положен грчки II
Облици наставе: предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Будимир / Љ. Црепајац, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Основи грчке глотологије, Београд 1978.
Општа допунска литература
C. D. Buck, Comparative grammar of Greek and Latin, Chicago 1933.
↑↑↑