Класичне науке

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
- - Увод
Уочавање научног проблема

2. недеља
- - Поставка научног проблема

3. недеља
- - Одређење предмета истраживања

4. недеља
- - Планирање истраживања

5. недеља
- - Специјалистички приступ

6. недеља
- - Интердисциплинарни приступ

7. недеља
- - Рад са изворима

8. недеља
- - Прикупљање релевантне секундарне литературе

9. недеља
- - Критичко коришћење секундарне литературе

10. недеља
- - Техника навођења извора

11. недеља
- - Техника навођења секундарне литературе

12. недеља
- - Писање напомена

13. недеља
- - Научно аргументовање и извођење закључака

14. недеља
- - Припрема за испит

15. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Упутство о писању научног рада (скрипта); најмање две библиографске јединице на страним језицима по избору
↑↑↑