Класичне науке

Предавачи: др Војин Недељковићредовни професор
Културно-историјски смер-Познолатинске студије,
Број бодова: 8.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Војин Недељковићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни предмети
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑