Испити - КСЈ

РАСПОРЕД ИСПИТА


Енглески - Ана Поповић Пецић
Енглески језик 1 (АН, ПЕ)
15.1.2020. у 12 ч. кабинет 109

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС)
15.1.2020. у 12 ч. кабинет 109


Енглески - Милица Стојановић
Енглески језик 1 (ИУ)
14.01.у 13.30 кабинет 109

Енглески језик 2 (ИУ, АР)
14.01.у 14.00 кабинет 109


Енглески - Маја Стевановић
Енглески језик 1 (ИС, АР, КЛ, ФС, СО и ПС)
15.01.2020 y 14 ч. АМФ


Енглески - Светлана Стојић
Енглески језик 2 (СО, ФС)
13.1.2020. у 16.30 сати кабинет 109

Увод у студије британске културе - писмени испит (СО, ПС, АР, ИУ)
13.1.2020. у 15 сати 103

Студије британске културе - писмени испит (СО, ПС, АР, ИУ)
13.1.2020. у 15 сати 103


Енглески - Нина Влаховић
Енглески језик 1 (ИС, ЕН)
14.01.2020 У 11.00 КАБИНЕТ 109

Енглески језик 2 (ИС, ЕН, КЛ)
14.01.2020 У 12.00 КАБИНЕТ 109


Француски - Милица Мирић
Француски језик 1 (све групе)
14.01.2020 у 10.00 сала 312

Француски језик 2 - усмени испит (све групе)
14.01.2020 у 11.30 кабинет 107


Немачки - Катарина Кржељ
Немачки језик 1 (све групе)
14.01.2020 у 10.00 сала 312

Немачки језик 2 - усмени испит (све групе)
14.01.2020 у 11.30 кабинет 107


Руски - Мирјана Адамовић
Руски језик 1 (све групе)
13.1.2020. у 15 сати кабинет 107

Руски језик 2 - усмени испит (све групе)
13.1.2020. у 15 сати кабинет 107


Италијански - Данијела Ђоровић
Италијански језик 1 (све групе)
13.1.2020. у 19.00 кабинет 107

Италијански језик 2 - усмени испит (све групе)
13.1.2020. у 18.00 кабинет 107


Шпански - Марина Николић
Шпански језик 1 (све групе)
22.1.2020.у 13 сати сала 105

Шпански језик 2 - усмени испит (све групе)
22.1.2020 у 14.30 сати кабинет 107
Енглески - Ана Поповић Пецић
Енглески језик 1 (АН, ПЕ)
11.02.2020. у 11.00 каб. 109

Енглески језик 2 (АН, ПЕ, ПС)
11.02.2020. у 11.00 каб. 109


Енглески - Милица Стојановић
Енглески језик 1 (ИУ)
11.02.2020.у 13.3o кабинет 109

Енглески језик 2 (ИУ, АР)
11.02.2020.у 14.00 кабинет 109


Енглески - Маја Стевановић
Енглески језик 1 (ИС, АР, КЛ, ФС, СО и ПС)
05.02.2020. y 16 АМФ


Енглески - Светлана Стојић
Енглески језик 2 (ФС, СО)
10.2.2020. у 16.00 сати кабинет 109

Увод у студије британске културе - писмени испит (СО, ПС, АР, ИУ)
10.2.2020. у 14,30 сати 101

Студије британске културе - писмени испит (СО, ПС, АР, ИУ, ИС)
10.2.2020. у 14,30 сати 101


Енглески - Нина Влаховић
Енглески језик 1 (ИС, ЕН)
5.2.2020, 11 ч каб. 109

Енглески језик 2 (ИС, ЕН, КЛ)
5.2,2020, 12 ч каб 109


Француски - Милица Мирић
Француски језик 1 (све групе)
11.2.2020. у 10.00 сала 312

Француски језик 2 - усмени испит (све групе)
11.2.2020. у 11.30 кабинет 107


Немачки - Катарина Кржељ
Немачки језик 1 (све групе)
11.2.2020. у 10.00 сала 312

Немачки језик 2 - усмени испит (све групе)
11.2.2020. у 11.30 кабинет 107


Руски - Мирјана Адамовић
Руски језик 1 (све групе)
11.2.2020. у 17.00 кабинет 107

Руски језик 2 - усмени испит (све групе)
11.2.2020. у 17.00 кабинет 107


Италијански - Данијела Ђоровић
Италијански језик 1 (све групе)
10.2.2020. у 19.00 кабинет 107

Италијански језик 2 - усмени испит (све групе)
10.2.2020. у 18.00 кабинет 107


Шпански - Марина Николић
Шпански језик 1 (све групе)
14.2.2020. у 11 сати сала 103

Шпански језик 2 - усмени испит (све групе)
14.2.2020. у 12.30 сати кабинет 107Распоред испита тренутно није доступан...
↑↑↑