Мобилност - Корисни линкови

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Информације о актуелним конкурсима за програме размене студената можете пронаћи у рубрици Међународна сарадња - Конкурси:
www.f.bg.ac.rs/medjunarodna_saradnja/konkursi


Шире информације о различитим европским пројектима који подржавају мобилност могу се наћи на следећим сајтовима:

ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=en
europa.eu/youth/index.cfm?l_id=en
www.study-in-europe.org/
ec.europa.eu/euraxess
ec.europa.eu/mariecurieactions/
ec.europa.eu/youreurope/index_en.html
www.euroguidance.net/
ec.europa.eu/eures
www.eurodesk.org
www.erasmus-entrepreneurs.eu
ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/craft/craft-skills_training/skills_training_main_en.htm


Овде можете преузети и препоруке усвојене на конференцији о мобилности студената одржане у Љубљани од 11. до 12. октобра 2010. године.
Тема Конференције је била мобилност студената, као и признавање ЕСПБ бодова који су стечени на неким другим универзитетима. Учесници конференције су били представници универзитета са Западног Балкана и из Европске уније, као и представници министарстава образовања из земаља Западног Балкана.

↑↑↑