Педагогија

 • теоријско-методолошки проблеми педагогије
  квантитативна и квалитативна истраживања у педагогији
  мерење у области истраживања васпитања и образовања
 • 1985 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1993 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: МОДЕЛИ САРАДЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА И ПОРОДИЦА)
 • 2004 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: МЕРЕЊЕ У ПЕДАГОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА)
 • 2014 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПЕДАГОГИЈА СА МЕТОДОЛОГИЈОМ И ИСТОРИЈА ПЕДАГОГИЈЕ)
 • 2004 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПЕДАГОГИЈА И МЕТОДОЛОГИЈА)
 • 1993 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА)
 • 1986 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПЕДАГОГИЈА)
 • 1986 -  Педагошко друштво Србије  (чланство)
 • 2006 -  Редакција часописа "Настава и васпитање"  (чланство)
 • 2010 -  Балканско друштво за педагогију и образовање  (чланство)
 • 2000 -  2004 - Образовање - подстицај друштвеној и економској трансформацији Србије
  Институт за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет у Београду
 • 2005 -  2006 - Квалитет уџбеника за ниже разреде основне школе – Оглед 2
  Институт за психологију, Филозофски факултет у Београду
 • 2005 -  2010 - Образовање и учење - претпоставке европских интеграција
  Институт за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет у Београду
 • 2011 -  Модели процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовања у Србији
  Институт за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет у Београду
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑