Педагогија

 • Општа педагогија
 • Интелектуални развој и васпитање
 • Васпитање и образовање даровитих
 • Евалуације у образовању
 • 1990 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2000 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: РАЗВОЈ БИОЛОШКИХ ПОЈМОВА У ОСНОВНОШКОЛСКОЈ НАСТАВИ )
 • 2005 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ПРИРОДА И НИВО ПОВЕЗАНОСТИ ЗНАЊА У НАСТАВИ)
 • 2016 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПЕДАГОГИЈА СА МЕТОДОЛОГИЈОМ И ИСТОРИЈА ПЕДАГОГИЈЕ)
 • 2012 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПЕДАГОГИЈА СА МЕТОДОЛОГИЈОМ И ИСТОРИЈА ПЕДАГОГИЈЕ)
 • 2007 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПЕДАГОГИЈА СА МЕТОДОЛОГИЈОМ И ИСТОРИЈА ПЕДАГОГИЈЕ)
 • 2007 -  2008 - Члан редакције научног часописа Зборник Института за педагошка истраживања, чији је оснивач Институт за педагошка истраживања, из Београда.  (чланство)
 • 2005 -  Члан је Балканског удружења педагога (BASOPED).  (чланство)
 • 1991 -  Члан је Педагошког друштва Србије.  (чланство)
 • 2005 -  2008 - Међународни научноистраживачки пројекат TIMSS 2007 (Trends in International Mathematics and Science Study)
  Институт за педагошка истраживања, Београд (Руководилац пројекта за Србију)
 • 2008 -  2010 - Образовање за друштво знања - претпоставке европских интеграција (149015, 2006-2010). Финансиран је од стране Министарства просвете и науке.
  Институт за педагогију и андрагогију Филозофског Факултета у Београду (Интелектуално васпитање, рад са даровитим ученицима)
 • 2011 -  Модели процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовања у Србији (179060, 2011-2014)- Министраство просвете науке и технолошког развоја.
  Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду (Руководилац пројекта)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑