Педагогија

 • нове студије детињства,професионални развој, истраживање и развијање праксе дечјег вртића
 • 1990 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2012 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2013 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА)
 • 2007 -  2013 -  Предшколска педагогија - основне студије
  Висока школа струковних студија за образовање васпитача , Кикинда, Србија (циклус предавања)
 • 2007 -  2013 -  Методика васпитно образовног рада - основне студије
  Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Кикинда, Србија (циклус предавања)
 • 2009 -  2013 -  Програмирање васпитно-образовног рада у пракси дечјег вртића - специјалистичке студије
  Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Кикинда, Србија (циклус предавања)
 • 2009 -  2013 -  Рад са децом на болничком лечењу – специјалистичке студије
  Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Кикинда, Србија (предавање по позиву)
 • 1998 -  Педагошко друштво Србије  (чланство)
 • 2011 -  Balkan Society for Pedagogy and Education (BASOPED)  (чланство)
 • 2014 -  2018 - Институт за педагошка истраживања  (Члан Управног одбора)
 • 2016 -  2018 - Пилотирање нацрта Основа програма предшколског васпитања и образовања - Године узлета
  Филозофски факултет/Институт за педагогију и андрагогију
 • 2018 -  2019 - Праћење квалитета укључивања деце са сметњама у развоју у предшколско васпитање и образовање
  Филозофски факултет/Институт за педагогију и андрагогију (Руководилац пројекта)
 • 2019 -  Развијање система тренинга, менторства и хоризонталног учења за јачање капацитета у примени Основа програма ПВО - Године узлета - ПЛУС
  Филозофски факултет/Институт за педагогију и андрагогију
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑