Педагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 21.01. до 27.01.2021.
  • уплата најкасније до: 22.01.2021.
  • провера услова и приговори: 28.01.2021.
  • испити: од 01. до 13.02.2021.
Предмети са одељења
Систем васпитања и образовања
13.02. у 14:00 амф.

Основи педагошке науке
9.02. у 12:00 амф.

Увод у педагогију
13.02. у 16:00 амф.

Општа психологија
10.02. од 16:00 амф.

Основи психологије личности
10.02. у 16:00 103

Статистика у истраживању образовања
4.02. у 15:00 амф.,101,103

Образовање и медији
10.02. у 11:00 105

Увод у развојну психологију
12.02. у 15:00 амф.,101

Развојна психологија
12.02. у 15:00 амф.,101

Ваншколска педагогија
13.02. у 14:00 амф.

Информационе технологије у образовању
9.02. у 12:00 амф.

Општа педагогија
13.02. у 16:00 амф.

Историја педагошких идеја
8.02. у 10:00 105

Увод у педагошку психологију
10.02. у 14:00 амф.

Педагошка психологија
10.02. у 14:00 амф.

Методологија педагошких истраживања
11.02 у 11:00 амф.

Увод у педагошка истраживања
11.02. у 11:00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
11.02. у 11:00 амф.

Развој педагогије у Србији
12.02. у 11:00 103,104

Историја школства у Србији
12.02. у 11:00 103,104

Концепције и стратегије разредне дисциплине
13.02. у 16:00 амф.

Дидактика
10.02. у 11:00 105

Предшколска педагогија
8.02. у 12:00 101,103

Развијање и евалуација програма
8.02. у 14:00 101,103

Комуникација и конструктивно решавање сукоба
12.02. у 15:00 амф.,101

Андрагогија
1.02. у 9:00 101

Методика рада школског педагога
13.02. у 14:00 277

Стручна пракса 2
13.02. у 16:00 277

Школска педагогија
13.02. у 18:00 амф.,101

Системи и програми предшколског васпитања
8.02. у 12:00 101,103

Планирање у настави
12.02. у 12:00 208

Језик и образовање
10.02. у 12:00 амф.,103

Праћење и оцењивање у настави
12.02. у 14:00  10.02. у 11:00, 214 214

Интерактивне методе у настави
10.02. у 14:00  10.02. у 13:00, 269 269

Методика математичког образовања
10.02. у 11:00 105

Методика језичког образовања
10.02. у 12:00 амф.,103

Породична педагогија
9.02. у 12:00 амф.

Савремени педагошки правци
11.02. у 11:00 213

Дидактичке теорије - импликације у настави
12.02. у 12:00 208

Методе истраживања у педагогији
12.02. у 11:00 213

Дечја игра и развијање стваралаштва
8.02. у 14:00 101,103

Евалуација школског образовања
13.02. у 18:00 амф.,101

Инклузија у образовању
13.02. у 18:00 амф.,101

Истраживања у педагогији (мастер)
11.02. у 11:00 амф.

Породични односи и васпитање (мастер)
11.02. у 11:00 213

Високошколско образовање (мастер)
11.02. у 11:00 213

Детињство, култура и образовање (мастер)
9.02. у 13:30 606

Образовна политика у предшколском васпитању (мастер)
9.02. у 13:30 270

Развијање праксе дечјег вртића(мастер)
9.02. у 13:30 270

Морални развој и морално васпитање (мастер)
13.02. у 14:00 амф.

Савремене теорије васпитања(мастер)
13.02. у 16:00 амф.

Национална историја педагогије (мастер)
12.02. у 11:00 103,104

Општа историја педагогије (мастер)
12.02. у 11:00 103,104

Педагошко саветовање (мастер)
13.02. у 18:00 амф.,101

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
13.02. у 13:30 277

Компаративна педагогија (мастер)
13.02. у 18:00 амф.,101

Управљање у образовању (мастер)
13.02. у 13:30 277

Превенција антисоцијалног понашања деце и младих у школи (мастер)
13.02. у 13:30 277

Настава и учење (мастер)
10.02. у 11:00 105

Евалуација рада наставника (мастер)
10.02. у 14:00  10.02. у 13:00, 269 269

Развој и права детета (мастер)
12.02. у 13:00 269

Технике истраживања у образовању (мастер)
12.02. у 13:30 213
↑↑↑