Педагогија

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Дилтај, В. (1914): О могућности педагогијске науке од опште вредности. Београд.
Коцић, Љ. (1983): Експериментална педагогија. Београд: Просвета и Институт за педагошка истраживања.
Миаларе, Г. (1969): Објективна испитивања и филозофија васпитања, Педагогија, бр. 4.
Мужић, В. (1973): Неки проблеми педагогијских законитости, Педагогија, бр. 2-3.
Нејгел, Е. (1985): Структура науке. Београд: Нолит.
Ничковић, Р. (1985): Различита схватања епистемологије педагогије, Педагогија, бр. 3.
Палекчић, М. (1990): Педагошке парадигме и могућности даљег развоја педагошке науке, Педагогија, бр. 1.
Поткоњак, Н. (1977): Теоријско-методолошки проблеми педагогије. Београд: Просвета и Институт за педагошка истраживања.
Ристић, Ж. (1995): О истраживању, методу и знању. Београд: Институт за педагошка истраживања.
Суходолски, Б. (1974): Три педагогије. Београд: БИГЗ.
↑↑↑