Педагогија

Курс:
Развој педагогије у Србији (осн.)
У оквиру предмета: Развој педагогије у Србији
Предавачи: др Александра Илић-Рајковићванредни професор
др Наташа Вујисић-Живковићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријска настава Учење и образованост у огледалу средњовековних текстова. Просветно-педагошки рад Теодора Јанковића Миријевског, Аврама Мразовића, Стефана Вујановског, Уроша Стефана Несторовића и Јована Берића. Просветитељски рад и педагошке идеје Доситеја Обрадовића. Идејни развој педагогије у Србији: педагошки рад и мисао Стевана Д. Поповића, Војислава Бакића, Стевана Окановића, Сретена Аџића, Јована Миодраговића, Војислава Р. Младеновића, Милоша Милошевића, Вићентија Ракића, Милана Шевића и Паје Радосављевића. Практична настава:Вежбе Педагошке идеје и школско-реформаторски рад Димитрија Исаиловића, Јована Стерије Поповића, Милована Спасића, Ђорђа Натошевића, Милорада П. Шапчанина и Милана Ђ. Милићевића. Педагошка схватања српских социјалиста (Живојин Жујовић, Светозар Марковић, Васа Пелагић). Библиографија педагошке периодике. Концепције васпитања српских педагога. Дидактичка схватања српских педагога.
Циљ изучавања курса: Да студенти стекну основна знања о развоју српске педагошке мисли, да се оспособе за самосталну интерпретацију дела српских педагога и развију критички однос према педагошким идејама у прошлости.
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: Предавањa, дискусијe, групни рад, реализација истраживачких задатака.
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање са програмом, литературом, предиспитним обавезама.
Упознавање са програмом, садржајем и начином рада, литературом, предиспитним обавезама и правима студената, начинима праћења и евалуације.

2. недеља
предавање - Просветитељство и почеци педагошке мисли у Срба.
Просветитељство и почеци педагошке мисли у Срба. Литература: − Живојин Ђорђевић: „Теодор Јанковић Миријевски – Ручна књига“, у Историја васпитања у Срба, Научна књига, Београд, стр. 27-30. − Тихомир Т. Продановић: „Структура и терминологија прве српске дидактике“, Зборник Филозофског факултета, Београд, 1967, стр. 236-265.

2. недеља
вежбе - Посета Педагошком музеју са задатком критичке анализе сталне поставке.
− Дискусија о посети музеју и резултатима анализе и трагање за различитим облицима презентације педагошке прошлости.

3. недеља
предавање - Просветитељски рад и педагошке идеје Доситеја Обрадовића.
− Доситеј Обрадовић, Живот и прикљученија – анализа дела. Литература: − Доситеј Обрадовић: Живот и прикљученијa, Матица Српкса, Нови Сад, 1989, стр. 67-82; 109-134. − Милош Перовић: Педагошки погледи Доситеја Обрадовића, Ужице, 1990, стр. 23-60.

3. недеља
вежбе - Обилазак музеја Вука и Доситеја у функцији анализе сталне поставке.

4. недеља
предавање - Педагошке идеје и школско-реформаторски рад Јована Стерије Поповића.
- Педагошке идеје и школско-реформаторски рад Јована Стерије Поповића. - Учитељи "пречани" - рад на унапређивању школства.

4. недеља
вежбе - Педагошке идеје и школско-реформаторски рад Милована Спасића.
Педагошке идеје и школско-реформаторски рад Милована Спасића. Литература: − Милован Спасић: „Педагошко-методичко наставленије за учитеље основних школа“, Београд, 1855, стр. 1-18. (приређено за потребе програма)

5. недеља
предавање - Педагошке идеје и школско-реформаторски рад Ђорђа Натошевића.
− „Очигледна настава”– наставана средства и наставна пракса. Литература: − Радмило Достанић: Натошевићева реформа школе, Нови Сад, 1987, стр. 90-112.

5. недеља
вежбе - Педагошке идеје Милорада П. Шапчанина, Милана Ђ. Милићевића.
Педагошке идеје и школско-реформаторски рад Милорада П. Шапчанина и Милана Ђ. Милићевића. Литература: − Станиша Станишић: „Милан Ђ. Милићевић као педагог“, Учитељ (Београд), 1932, бр. 7, стр. 506-512. − Владета Тешић: Морално васпитање у шклама Србије (1830-1878), ЗУНС, Београд, стр. 264-279.

6. недеља
предавање - Педагошки рад и дело Стевана Д. Поповића.
Педагошки рад и дело Стевана Д. Поповића. Литература: − Стеван Д. Поповић: Методика по Карлу Керу, 1972, стр. 174-180, 196-206, 339-350.

6. недеља
вежбе - Педагошка мисао Светозара Марковића и Васе Пелагића.
Педагошка мисао Светозара Марковића и Васе Пелагића – анализа извора. Литература: − Светозар Марковић: „Како су нас васпитавали“, у Изабрани списи, СКЗ, Београд, 1937. − Васа Пелагић: Руковођа, Београд, 1867, стр. 13-26.

7. недеља
предавање - Идејни развој педагогије у Србији.
− Преглед развоја педагошке мисли у Србији. − Педагошки правци и њихови представници. Литература: − Душан Јовановић: „Идејни развитак педагогике у Срба од 1918. до 1938. с освртом на претходно доба“, у Мајсторовић М. Р. (у ред) Педагошка Југославија 1918–1938, 1939, Београд, стр. 4–29.

7. недеља
вежбе - Развој педагогије као универзитетске дисциплине.
Развој катедре за педагогију, професори и студенти, планови и програми педагошких дисциплина.

8. недеља
предавање - Педагошки рад и мисао Војислава Бакића.
Анализа дела (изводи): Општа педагогика, Посебна педагогика, О васпитању деце у родитељској кући. Литература: − Никола Поткоњак: „Педагошка схватања Војислава Бакића“, Зборник Филозофског факултета Београд, Филозофски факултет, Београд, 1967, стр. 205-214. и 217. − Војислав Бакић: О васпитању деце у родитељској кући, Београд, 1880, 211-213. − Војислав Бакић: Општа педагогика, Београд, 1897, стр. 59-77.

8. недеља
вежбе - Дечја штампа у Србији.
− Слика детета у дечјим листовима и часописима.

9. недеља
предавање - Развој педагошке периодике у Србији.
− Анализа педагошких часописа као извора за истраживање развоја педагошке мисли у Србији („Школа“, „Учитељ“, „Наставник“, „Просветни гласник“, „Гласник професорког друштва“, „Васпитач“...)

9. недеља
вежбе - Развој педагошке периодике у Србији.
− Анализа педагошких часописа као извора за истраживање развоја педагошке мисли у Србији („Школа“, „Учитељ“, „Наставник“, „Просветни гласник“, „Гласник професорког друштва“, „Васпитач“...)

10. недеља
предавање - Научна педагогија Стевана Окановића.
− Настава и учење у светлу формалних ступњенева – анализа наставне припреме. Литература: – Михаило М. Станојевић: „Др Стеван Окановић – српски педагог и књижевник“, Учитељ (Београд), бр. 2, 1927, стр. 83-88. − Стеван Окановић: „Истина о научној педагогици“, Учитељ (Београд), 1901, бр. 8, стр. 621-631. и бр. 9-10, стр. 717-723.

10. недеља
вежбе - Педагошки рад, идеје и списи Сретена Аџића.
Развој радне школе у Србији. Литература: − Милован Ристић: Споменица Сретену Аџићу, Јагодина, 1939. − Сретен Аџић: Пољска учионица, Београд, 1924, стр. 10-21. − Сретен Аџић: Учитељеве забелешке, Београд, 1924, стр. 219-229.

11. недеља
предавање - Педагошки рад, идеје и списи Јована Миодраговића.
− Анализа дела (изводи): Ј. Миодраговић, Најобичније грешке у настави и васпитању школском, С. Аџић, Учитељеве забелешке. Литература: − Јован Миодраговић: Најобичније грешке у настави и васпитању школском, Београд, 1920. (Предговор, Увод, Садржај) − Јован Миодраговић: „Школа“, у Народна педагогија у Срба или како наш народ подиже пород свој, Београд, 1914, стр. 284-287.

11. недеља
вежбе - Етнопедагогија – наративни метод у историји педагогије.
 Упоредна анализа народне педагогије некада и данас – структуирани интервју осмишљен по моделу Ј. Миодраговића.

12. недеља
предавање - Педагошки рад, идеје и списи Војислава Р. Младеновића.
− Анализа дела (изводи): В. Младеновић, Општа педагогика. Литература: − Војислав Младеновић: Општа педагогика, Београд, 1936, стр. 146-162. − Љубица Радулашки: „Војислав Р. Младеновић и његово доба (1884-1964)“, Настава и васпитање (Београд), 1993, бр. 1-2, стр. 114-124. − Љубица Радулашки: Педагошка мисао Војиславa Р. Младеновића, ПБФ, Београд, 2007, Београд, стр. 295-301.

12. недеља
вежбе - Културна педагогија Милана Милошевића.
Културна педагогија Милана Милошевића - анализа дела. Литература: − Милош Милошевић: Културна педагогика, Београд, Београд, 1911, стр. XVI-XXX.

13. недеља
предавање - Личност, рад, списи и педагошка схватања Вићентија Ракића.
− Анализа дела (изводи): В. Ракић, Васпитање игром и уметношћу. Литература: – Владета Тешић: „Др Вићентије Ракић“, у 75 година Катедре за педагогију, 1967, стр. 123-139. − Вићентије Ракић: Васпитање игром и уметношћу, Београд, 1971, стр. 42-54.

13. недеља
предавање - Допринос Милана Шевића развоју српске педагогије.
Српска педагогија између два светска рата. Литература: − Наташа Вујисић-Живковић: „Прилог проучавању научног рада Милана Шевића“, Педагогија (Београд), 2007, бр. 2, стр. 300-308.

14. недеља
предавање - Емпиријски истраживачки рад педагога, учитеља и наставника између два рата.
 Делатност Српског друштва за дечју психологију.

14. недеља
предавање - Експериментална педагогија Паје Радосављевића.
Емпиријска педагогија у Србији. Литература: − Паја Радосваљевић: „Ескпериментална педагогија и експериментална дидактика“, Учитељ (Београд), 1921/22, бр. 1, стр. 34-42.

15. недеља
предавање - Упоредна анализа педагошких схватања српских педагога.
− Предмат, задаци, значај педагошке науке, систем педагошких дисциплина. − Концепција васпитања. − Схватање о образовању, школи и настави.

15. недеља
вежбе - Завршна припрема за испит.
− Евалуација програма, педагошког рада наставника и постигнућа студената. − Завршна припрема за испит.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
− Бакић, В. (1897): Општа педагогика, Београд.
− Вујисић-Живковић, Н. (2007): „Прилог проучавању научног рада Милана Шевића”, Педагогија (Београд), бр. 2, стр. 290–312.
− Мајсторовић, Р. М. (у ред.) (1939): Педагошка Југославија 1918–1938, Југословенско учитељско удружење, Београд.
− Недовић, В. (1998): Педагошки огледи Сретена Аџића, Учитељски факултет, Јагодина.
− Поткоњак, Н. и др. (у ред.) (1967): Седамдесет пет година катедре за педагогију, Филозофски факултет, Београд.
− Младеновић, В. (1936): Општа педагогика, Београд.
− Ракић, В. (1924): Основи теoрије образовања, Београд.
− Тешић, В. (1981): „Др Вићентије Ракић (личност, рад, идеје)“, Настава и васпитање (Београд), посебно издање, стр. 5–49.
− Тешић, В. (1996): „Почеци научне педагогије у Србији“, Настава и васпитање (Београд), бр. 1, стр. 142–159.
↑↑↑