Педагогија

Курс:
Психологија интелигенције (осн.)
У оквиру предмета: Психологија интелигенције
Предавачи: др Горан Кнежевићредовни професор
др Ана Алтарас Димитријевићванредни професор
др Зорана Јолић Марјановићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: A. INTELIGENCIJA: a. Koncepcije inteligencije b. Psihometrijski pristup c. Kognitivistički pristup d. Biološki pristup e. Noviji, široki pristupi f. Inteligencija u kontekstu B. STVARALAŠTVO: a. Koncepcije i operacionalizacije (merenje) stvaralaštva b. Stvaralaštvo, inteligencija i ličnost Praktična nastava: vežbe, demonstracije, upotreba mernih instrumenata
Циљ изучавања курса: Ovladavanje osnovnim pojmovima i formalizovanom terminologijom; Upoznavanje sa teorijskim tumačenjima fenomena inteligencije i stvaralaštva; Razumevanje različitih praktičnih implikacija osnovnih teorija intelektualnih i stvaralačkih sposobnosti
Предуслови за полагање: Психологија индивидуалних разлика, Психологија памћења и мишљења, Психометрија, Развојна психологија
Облици наставе: Predavanja, demonstracije, interaktivan pristup, izlaganja studenata
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ajzenk, H. (1991). Da li je pojam inteligencije koristan ili beskoristan?, Psihologija, br. 3-4, 195-207
Horn, Dž. (1991). Uspon i pad ljudskih sposobnosti, Psihologija, br. 3-4, 25-46.
Stankov, L. (1991). Savremene perspektive u istraživanju inteligencije, Psihologija, br. 3-4, 13-24
Sternberg, R.(1991). Ka trojnoj teoriji ljudske inteligencije, Psihologija, br. 3-4, 127-160
Gardner, H., Kornhaber, M. L. & Wake, W.K. (1999). Inteligencija – različita gledišta (str. 74-92, 213-230, 240-249). Jastrebarsko: Naklada Slap
Baron, F. (1996). Originalnost: veze sa inteligencijom i ličnošću, Psihologija u svetu, br. 4
Plaker, Dž.A. i Renzuli, Dž.S. (1999). Psihometrijski pristupi istraživanju čovekovog stvaralaštva (prevedeno poglavlje iz: R.J. Sternberg (ur.) Handbook of Creativity (str. 35-61). New York
Sternberg, R. & Lubart, T. (2001). Pojam kreativnosti: stanovišta i paradigme. Psihologija u svetu, vol. 6, br. 2-3, 89-101
Magyari-Beck, I. (2002). Šta je kreatologija? Psihologija u svetu, vol. VII, br. 1-2, 22-28
↑↑↑