Педагогија

Курс:
Увод у етику (осн.)
У оквиру предмета: Увод у етику
Предавачи: др Јован Бабићредовни професор
др Александар Добријевићдоцент
Тамара Плећаш
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Počinje se analizom moralnog fenomena i odredjenjem moralnog kriterijuma i njegove specifičnosti, razlike od drugih, van-moralnih kriterijuma, socijalni status morala, pitanje moralnog relativizma, odnosa morala i religije. Razmatraju se osnovne etičke teorija (Utilitarizam, Deontološka etika,Etika vrlina, Doktrina dvostrukog učinka, itd.). Kurs obuhvata i osnovne stavke iz metaetike, kao teorije značenja i opravdavanja moralnih termina i iskaza. Na kraju se uvodi u elemenarne distinkcije važne za oblast primenjene etike i daju naznake moralne metodologije i epistemologije.
Циљ изучавања курса: Student treba da se upozna osnovnim pitanjima etike, glavnim etičkim teorijama, da dobije uvodnu informaciju o metaetici i o primenjenoj etici.
Предуслови за полагање: Za pohadjanje kursa nema posebih preduslova.
Облици наставе: Nastava se održava u letnjem semestru na prvoj godini studija. Jednom nedeljno drže se dva časa predavanja i jednom nedeljno dva časa vežbi. Na vežbama studen
План курса:

1. недеља
предавање - Priroda etičkog mišljenja i zaključivanja
Moral i etika. Odredjenje morala; Moral kao vrednosni kriterijum i kao socijalna činjenica.

2. недеља
предавање - Razgraničenje morala od drugih vrednosnih sfera
Razgraničenje morala od drugih vrednosnih sfera (prava, religije, politike, ekonomije, nauke). Podela etičkih teorija i njihovo preliminarno ispitivanje.

3. недеља
предавање - Metaetika
Metaetika – teorija značenja vrednosnih termina i iskaza.

4. недеља
предавање - Metaetika
Metaetika – teorija opravdavanja vrednosnih termina i iskaza

5. недеља
предавање - Počeci filozofije morala
Počeci filozofije morala; distinkcija fizis/nomos; Sokrat i sofisti. Konvencionalizam.

6. недеља
предавање - Kulturni i etički relativizam
-

7. недеља
предавање - Odnos religije i morala
-

8. недеља
предавање - Psihološki i etički egoizam
-

9. недеља
предавање - Klasični Utilitarizam – Bentam i Mil
-

10. недеља
предавање - Savremeni utilitarizam
-

11. недеља
предавање - Deontološka etika
-

12. недеља
предавање - Etika prima facie dužnosti, etika vrlina,
-

13. недеља
предавање - Primenjena etika, normativni principi, priroda moralne argumentacije
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Peter Singer, Uvod u etiku, četvrti deo (str. 235-393) i poglavlja 10, 37, 39, 42 i 46.
T. Nejgel, O čemu je zapravo reč. Vrlo kratak uvod u filozofiju, 6-8
J. Babić, "Metaetika"
↑↑↑