Педагогија

Национална историја педагогије
Предавачи: др Александра Илић-Рајковићванредни професор
др Наташа Вујисић-Живковићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 6.00
Садржај предмета: *Писменост и образовање у средњевековној Србији и образовање у доба турске власти * Школство као средство очувања српског националног идентитета у Хабсбуршкој монархији у XVIII веку: оснивање школа, уџбеници, учитељи и образовање учитеља, борба за ћирилицу *Развој школа и педагошке мисли у Србији од Првог српског устанка до 1918. године *Систем школа и педагошка мисао у Југославији између два рата (1918-1941)
Циљ изучавања предмета: ~ Продубљивање знања студената о: - школству и васпитању у Србији од средњег века до данас - развоју мисли о васпитању у Србији и идеја представника разних педагошких праваца у Србији XIX и XX века ~ Оспособљавање студената за аналитичко-синтетички и критички приступ педагошкој теорији и пракси у Србији у прошлости - њиховом развоју, институционализацији и променама;
Облици наставе: предавања, дискусије, рад у малим групама, истраживања, индивидуалне консултације
Обавезе студената: редовно похађање наставе, читање литературе, активно учешће на часовима (припрема и излагање на часу, учешће у дискусији), колоквијум, истраживачки рад.
Постојећи курсеви:
↑↑↑