Педагогија

Системи и програми предшколског васпитања
Предавачи: др Драгана Павловић-Бренеселовићредовни професор у пензији
др Лидија Мишкељиндоцент
изборни предмет
Број бодова: 4.00
Начин полагања: писмени и усмени
Постојећи курсеви:
↑↑↑