Педагогија

Професионалне вештине
Предавачи: др Драгана Павловић-Бренеселовићредовни професор у пензији
изборни предмет
Број бодова: 4.00
Начин полагања: писмени и усмени
Садржај предмета: - Комуникација у педагошком раду Принципи комуникације Функције комуникације Комуникационе вештине Облици комуникације - писана комуникација - непосредна комуникација - јавни наступ - Партнерски однос у педагошком раду Природа и карактеристике партнерског односа Успоставлјанје и реализација партнерства у радном окружењу (тимски рад) Успостављање партнерства са локалном заједницом Успостављање и реализација партнерства у васпитном процесу
Циљ изучавања предмета: - Развијање професионалног приступа у успостављању и реализацији односа у различитим подручјима и са различитим актерима у педагошком раду - Развијање професионалне одговорности - Упознавање са облицима комуникације и оспособњљавање за њихово професиона
Постојећи курсеви:
↑↑↑