Психологија

 • Вредносне оријентације, политичка социјализација, политичко понашање, политичка култура, вршњачко насиље
 • 2004 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2008 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: Структура, чиниоци и динамика промене вредности самоизражавања у Србиј)
 • 2012 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2019 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2013 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2011 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2015 -  2018 -  Изборна мотивација
  Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Београд, Србија (циклус предавања)
 • 2010 -  Редакција часописа Психолошка истраживања  (чланство)
 • 2014 -  International Society of Political Psychology  (чланство)
 • 2014 -  International Association for Cross-Cultural Psychology  (чланство)
 • 2010 -  2019 - Manifesto Research on Political Representation (MARPOR)
  Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Berlin
 • 2015 -  2016 - Global Kids Online
  London School of Economics and Political Science and UNICEF Office of Research Innocenti, Florence
 • 2017 -  2017 - Mapping Political Landscape in Serbia
  Институт за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду
 • 2018 -  2019 - Безбедан интернет за целу породицу – Коришћење интернета међу децом узраста од 4 до 8 година
  UNICEF
 • 2011 -  2014 - Друштвене трансформације у процесу европских интеграција – мултидисциплинарни приступ (47010)
  Институт друштвених наука
 • 2006 -  2010 - Демократски модели унапређивања друштвене кохезије, толеранције, људских права и привредног развитка у процесима европских интеграција Србије (149017)
  Институт друштвених наука
 • 2018 -  2019 - Деца Европе на интернету (EU Kids Online)
  Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
 • 2018 -  2018 - FES Youth Study Southeast Europe 2018
  Friedrich Ebert Stiftung
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑