Психологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 28.12.2018. до 09. 01.2019.
  • уплата најкасније до: 04.01.2019.
  • провера услова и приговори: 10.01.2019.
  • испити: од 14. до 23.01.2019.
I ГОДИНА
Когнитивна психологија
16.1. у 12 Амф.

Mотивација и емоцијe
15.1. у 16 Амф.

Увод у квалитативна истраживања, Kвалитативна истраживања
23.1. у 12 Амф.

Mетодологија психолошких истраживања
18.1. у 13:15 Амф, 101, 103

Статистика у психологији 1, Стаистика у психологији 2 - писмени испити
14.1. у 12 Амф.

Статистика у психологији 2 - усмени део испита
15.1. 106

Физиологија нервног система и Биолошка психологија, усмени испит
17.1. у 9 208

Психологија опажања
15.1. у 16 Амф, 101, 103

Историјски увод у психологију
23.1. у 12 Амф.

Генетика
23.1. у 10 214

Увод у филозофију
16.1. у 11 103

Општа психологија са психологијом личности (за филозофе)
23.1. у 12 Амф.II ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
23.1. у 17 Амф.

Психологија личности
15.1. у 10 Амф.

Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Развојна психологија 1
18.1. у 16  17.1. у 16, Амф. Амф.

Психологија учења - усмени део испита, Општа психологија 2 - психологија учења
15.1. u 10 210

Психологија памћења и мишљења, Општа психологија 2 - памћење и мишљење
14.1. у 14 208

Психологија менталног здравља
16.1. у 10 101

Психометрија 1, Принципи психолошког тестирања, Психометрија
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
22.1. 106III ГОДИНА
Генетика
23.1. у 10 214

Општа психопатологија
16.1. у 17 Амф.

Психологија интелигенције
17.1. у 14 103

Колоквијум из Психологије интелигенције
17.1. у 11 103

Увод у психологију образовања
19.1. у 13  17.1. у 9, Амф. Амф.

Социјална перцепција и интеракција
18.1. у 11 Амф.

Мировна психологија
18.1. у 11 Амф.

Социјализација, Социјална психологија 1, Социјална психологија
18.1. у 11 Амф.

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада, Кадровска психологија
14.1. у 16 Амф.

Психопатологија деце и младих
18.1. у 10 283, 210

Психологија менталног здравља, Ментална хигијена - двосеместрални предмети
15.1. у 14 101

Психологија породице
22.1. у 9 101

Основи психотерапије и саветовања
21.1. у 11 214

Увод у клиничку психологију
22.1. у 9 101

Каријера и организација, Каријера
15.1. у 12 105

Неуропсихологија - писмени испит
15.1. у 9 101

Развојна психопатологија
21.1. у 14 103

Психологија религије
21.1. у 14 103

Педагошка психологија 1
18.1. у 17 105IV ГОДИНА
Поправни колоквијум из Психотерапијских модалитета и Вештина психолошког саветовања
18.1. у 15  17.1. у 15, 105 104

Психологија уметности
15.1. у 16 Амф.

Основи психотерапије и саветовања
21.1. у 11 214

Когнитивно процењивање 1 и Когнитивно процењивање 2
у договору са наставником

Клиничка психологија са психодијагностиком, одбрана досијеа и усмени испит
14.1. у 12 257

Методе клиничке процене и Клиничка психологија са психодијагностиком - предаја досијеа
9.1. у 14 257

Основе клиничке процене, Методе клиничке процене, писмени испит
14.1. у 10 101

Интервенције у кризи
21.1. у 10 105

Психотерапијски модалитети, Теорија и пракса психотерапије и саветовања
23.1. у 15 258

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2 и Психопатологија деце и младих
18.1. у 10 283, 210

Општа психопатологија - специјални део
16.1. у 15:30 258

Вештине психолошког саветовања
23.1. у 15 258

Психопатологија групних процеса
21.1. у 14 103

Психологија кризних стања, Психологија менталног здравља – специјални део
15.1. у 14 101

Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким системима
15.1. у 12 105

Селекција и процењивање запослених, Психологија рада и организације
18.1. у 12 101

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
22.1. у 13:30  22.1. у 12, 101 101

Психологија међуљудских односа, Психологија међуљудских односа на раду, Организационе промене и развој
23.1. у 14 105

Стрес на раду
14.1. у 16 Амф.

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Вааспитно-образовни рад са децом са посебним потребама, Психологија деце са посебним потребама - предаја портфолија
15.1. од 13:30 до 15 канцеларија ЦОН

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Вааспитно-образовни рад са децом са посебним потребама, Психологија деце са посебним потребама
17.1. у 11 ЦОН

Психологија даровитости, писмени испит
17.1. у 14 103

Психологија даровитости, алтернативни начин полагања
у договору са наставником

Комуникацијске вештине
18.1. у 17 105

Емоционални развој, Афективни развоj
21.1. у 16  17.1. у 16, Амф. 101

Морални развој
21.1. у 16  17.1. у 16, Амф. 101

Психологија учења и наставе
19.1. у 13  17.1. у 9, Амф. Амф.

Психолошке основе образовне политике
19.1. у 13  17.1. у 9, Амф. Амф.

Мултикултурално образовање, Интеркултурално образовање
18.1. у 17 105

Психолошке школе и правци
23.1. у 12 Амф.

Одабране теме из статистике и психометрије
22.1. С04МАСТЕР
Морални развој (мастер)
21.1. у 16 101

Етичка питања у клиничкој психологији, Етичка и критичка питања у клиничкој психологији
22.1. у 9 101

Когнитивно-бихејвиорална терапија, Рационално-емотивна бихејвиорална терапија
23.1. у 15 258

Професионална и етичка питања у психологији рада
22.1. у 13:30  22.1. у 12, 101 101

Социјални маркетинг и маркетинг непрофитних организација
у договору са наставником

Психологија уметности
15.1. у 16 Амф.

Управљање променама
23.1. у 14 105

Психологија индивидуалних разлика - виши курс
23.1. у 17 Амф.

Клиничке неуронауке
15.1. у 9 101

Психолошке основе образовне политике
17.1. у 9 Амф.

Школска психологија
18.1. у 17 105

Мултикултурално образовање, Интеркултурално образовање (ЦОН)
18.1. у 17 105

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција - предаја радова, у електронској форми
до 5.1.

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција - усмена одбрана
15.1. у 12 264

Роршахов метод мрља од мастила, Аналитичка психологија - предаја радова
9.1. у 14 257

Посебни модалитети клиничке процене - део: Генограм
22.1. у 11 282, 258
↑↑↑