Психологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Мартовски апсолвентски рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 04. до 19.03. 2019.
  • уплата најкасније до: 15.03.2019.
  • провера услова и приговори: 20.03.2019.
  • испити: од 25. до 30.03.2019.
IV ГОДИНА
Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким системима
4.2. у 12 105

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
11.2. у 15 101

Стрес на раду
12.2. у 12 Амф.

Психологија зрелог доба и старења
8.2. у 103 11МАСТЕР
Психологија уметности
12.2. у 16 Амф.

Етичка и критичка питања у клиничкој психологији, Етичка питања у клиничкој психологији
5.2. у 9 103

Роршахом метод мрља од мастила (РИМ, Аналитичка психологија - Јунговска анализа, предаја радова
16.1. у 14 257

Посебни модалитети клиничке процене - део Генограм
4.2. у 11 282, 258

Клиничке неуронауке
19.2. у 9 251

Морални развој
6.2. у 10 Амф.

Управљање променама
12.2. у 14 105

Психологија индивидуалних разлика:виши курс
11.2. у 17 Амф.

Психолошка примарна превенција, Здравствена психологија - предаја радова
до 4.2.

Психолошка примарна превенција,Здравствена психологија
12.2. у 12 264

Рационално - емотивна бихејвиорална терапија
5.2. у 15 258

Професионална и етичка питања у психологији рада
11.2. у 15 101

Психолошке основе образовне политике
10.2. у 10  8.2. у 10, Амф. Амф.

Школска психологија
5.2. у 17 105

Мултикултурално образовање, Интеркултурално образовање
5.2. у 17 105
↑↑↑