Психологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок
(редовни)

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 01. до 05.09. 2020.
  • уплата најкасније до: 04.09. 2020. /до 50%/
  • провера услова и приговори: 06.09. 2020.
  • испити: од 07.09. до 19.09. 2020.
I ГОДИНА
Статистика у психологији 1 и 2 - писмени испит, Статистика у истраживању образовања
16.9. у 12 Амф, 103

Статистика у психологији 2 - усмени испит
17.9. 106

Биолошка психологија
15.9.у 8:30 Амф.

Физиологија нервног система
15.9. у 10 101

Когнитивна психологија
14.9. у 13 Амф, 101, 103

Mотивација и емоције
19.9. у 12 Амф.

Kвалитативна истраживања, Увод у квалитативна истраживања
18.9. у 13 Амф, 103

Mетодологија психолошких истраживања
17.9. у 13 Амф, 105

Генетика
16.9. у 15 211

Психологија опажања
19.9. у 14 Амф.

Историјски увод у психологију
17.9. у 13 Амф, 105II ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
17.9. у 17 Амф, 103

Психологија личности
14.9. у 9 Амф.

Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Развојна психологија 1
16.9. у 15 Амф, 103

Психологија учења, Општа психологија 2 – 1. део – учење
24. у 9  након 21.9., 251 251

Психологија менталног здравља
15.9. у 10:30 Амф.

Психометрија, Принципи психолошког тестирања
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
18.9. 106III ГОДИНА
Генетика
16.9. у 15 211

Општа психопатологија
17.9. у 17 105

Психологија интелигенције
15.9. у 12:30 Амф, 101

Увод у психологију образовања
15.9. у 9 105

Социјализација
18.9. у 8 Амф, 103, 105

Социјална перцепција и интеракција
17.9. у 8 Амф, 101,103

Социјална психологија, Основи социјалне психологије
17.9. у 8 Амф, 101,103

Психопатологија деце и младих - двосеместрални предмет, стари програм
18.9. у 10 283, 210

Психологија менталног здравља, Ментална хигијена (двосеместрални, програми пре 2006)
15.9. у 10 211

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада
16.9. у 12 104

Основи психотерапије и саветовања
19.9. у 16 Амф.

Увод у клиничку психологију
14.9. у 8:30 101

Kаријерa и организација, Каријера
16.9. у 10 Амф.

Неуропсихологија - писмени испит (Н. Крстић)
14.9. у 18 Амф.

Развојна психопатологија
14.9. у 15:30 Амф.

Психологија породице
14.9. у 8:30 101

Психологија религије
14.9. у 15:30 Амф.IV ГОДИНА
Психологија уметности
19.9. у 14 Амф.

Одабране теме из статистике и психометрије
18.9. 106

Психолошке школе и правци
18.9. у 13 Амф, 103

Методе клиничке процене - предаја досијеа
9.9. у 14 257

Клиничка психологија са психодијагностиком, Методе клиничке процене - предаја досијеа
9.9. у 14 257

Клиничка психологија са психодијагностиком
16.9. у 12 257

Основи психотерапије и саветовања - стари програм, двосеместрални, део код Н. Петровића
19.9. у 16 Амф.

Основи психотерапије и саветовања - стари програм, двосеместрални, део код Т. Вукосављевић Гвозден
17.9. у 9 258

Основе клиничке процене
16.9. у 8 103

Методе клиничке процене
16.9. у 10 103

Вештине саветовања, Вештине психолошког саветовања
17.9. у 9 258

Психотерапијски модалитети, Теорија и пракса психотерапије и саветовања
17.9. у 9 258

Интервенције у кризи
19.9. у 15 105

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2
18.9. у 10 283, 210

Психологија кризних стања, Психологија менталног здравља – специјални део
15.9. у 10 211

Специјална психопатологија, Општа психопатологија - специјални део
17.9. у 15 258

Психопатологија групних процена - писмени испит
14.9. у 15:30 Амф.

Емоционални развој, Афективни развој
16.9. у 15 Амф, 103

Психологија учења и наставе
15.9. у 9 105

Психологија даровитости
у договору са наставником

Комуникацијске вештине
18.9. у 17 105

Морални развој
16.9. у 15 Амф, 103

Интеркултурално образовање, Мултикултурално образовање
18.9. у 17 105

Когнитивно процењивање деце 1 и Когнитивно процењивање деце 2
у договору са наставником

Психолошке основе образовне политике
15.9. у 9 105

Евалуација знања и образовних исхода
у договору са наставником

Методика наставе психологије
18.9. u 10 учионица ЦОН

Психологија деце са потребом за додатном подршком - предаја портфолија на olja.jovanovic@f.bg.ac.rs
најкасније до 16.9. у 12

Психологија деце са потребом за додатном подршком; Психологија деце са посебним потребама
18.9. у 15 ЦОН

Психологија међуљудских односа, Психологија међуљудских односа на раду
у договору са наставником

Људски фактор и безбедност на раду, Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким системима
16.9. у 10 Амф.

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
14.9. у 12 208

Психологија зрелог доба и старења
9.9. у 10 208

Селекција и процењивање запослених
14.9. у 12 208

Организационе промене и развој
у договору са наставникомМАСТЕР
Психологија уметности
19.9. у 14 Амф.

Психологија индивидуалних разлика: виши курс
17.9. у 17 Амф.

Моделовање когнитивних процеса
8.09. у 9 251

Управљање променама
у договору са наставником

Етичка питања у клиничкој психологији, Етичка и критичка питања у клиничкој психологији
14.9. у 8:30 101

Роршахом метод мрља од мастила (РИМ)и Аналитичка психологија - предаја досијеа и есеја
9.9. у 14 257

Здравствена психологија,Психолошка примарна превенције - предаја радова у електронској форми
до 31.8.

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција - усмени испит
15.9. у 12 264

Генограм
18.9. у 11 282, 258

Професионална и етичка питања у психологији рада
14.9. у 12 208

Школска психологија
18.9. у 17 105

Интеркултурално образовање
18.9. у 17 105

Психолошке основе образовне политике - мастер
15.9. у 9 105

Морални развој - мастер
16.9. у 15 Амф, 103

Рационално-емотивна бихејвиорална терапија, Когнитивно - бихејвиорална терапија
17.9. у 9 258
↑↑↑