Психологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Додатни септембарски рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 15. до 19.09. 2020.
  • уплата најкасније до: 18.09. 2020. /до 50%/
  • провера услова и приговори: 20.09.2020.
  • испити: од 21.09. до 03.10. 2020.
I ГОДИНА
Когнитивна психологија
28.9. у 15 Амф, 101, 103

Mотивација и емоције
29.9. у 13 Амф.

Увод у квалитативна истраживања, Квалитативна истраживања
1.10. у 10 Амф.

Mетодологија психолошких истраживања
30.9. у 13 Амф.

Статистика у психологији 1, Статистика у психологији 2, Статистика у истраживању образовања
1.10. у 13 Амф.

Статистика у психологији 2 - усмени испит
2.10. 106

Физиологија нервног система, Биолошка психологија
30.9. у 8:30 Амф.

Генетика
30.9. у 12 211

Психологија опажања
29.9. у 13 Амф.

Историјски увод у психологију
30.9. у 13 Амф.II ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
2.10. у 17 Амф.

Психологија личности
28.9. у 9 Амф.

Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Развојна психологија 1
29.9. у 10:30 Амф.

Психологија учења
29.09. у 9  22.09. у 9, 251 251

Психологија менталног здравља
1.10. у 15 Амф.

Психометрија, Принципи психолошког тестирања
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
30.9. 106III ГОДИНА
Општа психопатологија
30.9. у 18 101

Психологија интелигенције
2.10. у 11 Амф.

Увод у психологију образовања
30.9. у 10 105

Социјализација, Социјална перцепција и интеракција, Социјална психологија 1, Социјална психологија, Основи социјалне психологије
29.9. у 8 Амф, 101, 103

Резервни термин - Социјализација и Социјална перцепција и интеракција за студенте који полажу оба испита у истом року
29.9. у 15 *обавезно јављање до 27.9, на мејл професорима - Ирис Жежељ, Зоран Павловић Амф.

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада
1.10. у 13:30 103

Генетика
30.9. у 12 211

Психопатологија деце и младих
1.10. у 10 283

Психологија менталног здравља, Ментална хигијена (двосеместрални, стари програм)
28.9. у 10 211

Основи психотерапије и саветовања
1.10. у 17 Амф

Увод у клиничку психологију
2.10. у 14 103

Kаријерa и организација, Каријера
29.9. у 14 103

Неуропсихологија
28.9. у 17:30 Амф.

Развојна психопатологија
28.9. у 12:30 Амф.

Психологија религије
28.9. у 12:30 Амф.

Психологија породице
2.10. у 14 103IV ГОДИНА
Психолошке школе и правци
1.10. у 10 Амф.

Психологија уметности
29.9. у 13 Амф.

Одабране теме из статистике и психометрије
30.9. 106

Клиничка психологија са психодијагностиком, Методе клиничке процене - предаја досијеа
23.9. у 10 257

Клиничка психологија са психодијагностиком
2.10. у 13 257

Основе клиничке процене
2.10. у 9 101

Методе клиничке процене
2.10. у 11 101

Вештине психолошког саветовања
1.10. у 16  1.10. у 9, 258 258

Теорија и пракса психотерапије и саветовања
1.10. у 16  1.10. у 9, 258 258

Интервенције у кризи
1.10. у 17 Амф

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2 и Психопатологија деце и младих
1.10. у 10 283, 210

Психологија кризних стања, Психологија менталног здравља – специјални део
28.9. у 10 211

Специјална психопатологија, Општа психопатологија - специјални део
30.9. у 16 258

Психопатологија групних процена
28.9. у 12:30 Амф.

Афективни развој,Емоционални развој
29.9. у 10:30 Амф.

Психологија учења и наставе
30.9. у 10 105

Психологија даровитости
у договору са наставником

Комуникацијске вештине
29.9. у 17 104

Морални развој
29.9. у 10:30 Амф.

Психолошке основе образовне политике
30.9. у 10 105

Евалуација знања и образовних исхода
у договору са наставником

Психологија зрелог доба и старења
25.9. у 10 105

Психологија деце са потребом за додатном подршком - предаја портфолија на olja.jovanovic@f.bg.ac.rs
најкасније до 27.9. у 12 час

Психологија деце са потребом за додатном подршком - усмени испит
у договору са наставником  28.9. у 15 ЦОН

Методика наставе психологије
1.10. у 17:30  28.9. у 10, учионица ЦОН учионица ЦОН

Психологија међуљудских односа, Психологија међуљудских односа на раду, Психологија и менаџмент, Тимски рад
у договору са наставником

Селекција и процењивање запослених, Психологија рада и организације
28.9. у 12 214

Људски фактор и безбедност на раду, Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким системима
29.9. у 14 103

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
28.9. у 12 214

Организационе промене и развој
у договору са наставником

Интеркултурално образовање, Мултикултурално образовање
29.9. у 17 104МАСТЕР
Психологија уметности
29.9. у 13 Амф.

Генограм
2.10. у 11:30 282 и 258

Роршахом метод мрља од мастила (РИМ)
23.9. у 10 257

Аналитичка психологија - Јунговска анализа
23.9. у 10 257

Психолошке основе образовне политике (мастер)
30.9. у 10 105

Етичка питања у клиничкој психологији
2.10. у 14 103

Морални развој - мастер
29.9. у 10:30 Амф.

Психологија индивидуалних разлика: виши курс
2.10. у 17 Амф.

Управљање променама
у договору са наставником

Професионална и етичка питања у психологији рада
28.9. у 12 214

Здравствена психологија,Психолошка примарна превенције - предаја радова у електронској форми
до 15.9.

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција - усмени испит
28.9. у 12 264

Школска психологија
29.9. у 17 104

Интеркултурално образовање, Мултикултурално образовање
29.9. у 17 104

Рационално - емотивна бихејвиорална терапија, Когнитивно - бихејвиорална терапија
1.10. у 16  1.10. у 9, 258 258
↑↑↑